Ik steun
sluit

Nieuws

Op weg naar voedselzekerheid

(c) Céline Jacmain

Haïti – Met vormingen, het verdelen van zaaigoed en geitjes en de introductie van nieuwe technieken helpt onze partner Heifer de landbouw in het noordwesten van Haïti te verbeteren en zo de honger te bestrijden.

In het noordwesten van Haïti regent het nog minder dan elders in het land, oogsten mislukken of leveren niet voldoende voedsel. Van ‘voedselzekerheid’ is geen sprake, armoede en honger treffen heel wat kwetsbare families. De organisatie Heifer voert sinds 2019 – in een consortium met Join For Water, ODRINO en Action contre la faim – het project GIRE-SECALM uit. Samen verbeteren we de voedselzekerheid in de 3 stroomgebieden van de rivieren de Denisse, Catinette en Moustiques. Het project loopt nog tot december 2022 en krijgt steun van de Europese Unie.

 

Bouwen aan voedselzekerheid

Voedselzekerheid rust op 2 belangrijke pijlers: beschikbaarheid van voedsel en stabiliteit in de voedselvoorziening.

De beschikbaarheid kan verhogen door versterking van de kennis en kunde van de boeren in de landbouwproductie en door bijvoorbeeld uitbreiding van de veestapel.

De stabiliteit van voedselzekerheid kan verbeteren door terreinen voor landbouw in te richten, volgens de principes van Integraal waterbeheer. Daar hoort ook risicobeheer bij, zodat bij rampen zoals overstromingen na felle regenval, de infrastructuur én de bevolking beschermd zijn.

Vormingen voor de boeren (m/v) en de toegankelijkheid tot productiemiddelen voor landbouw en veeteelt zijn essentieel. Bij productiemiddelen denken we aan verbeterd zaad dat beter tegen de droogte kan, aangepaste middelen om planten te beschermen, meststoffen en werktuigen. Naast dit alles is ook de steun voor de vernieuwing van het watervoorzieningssysteem onontbeerlijk.

 

177.000 jonge bananenbomen

Heifer houdt zich specifiek bezig met veehouderij (geiten) en akkerbouw. De organisatie kan al heel wat concrete resultaten voorleggen:

 • in totaal kregen 3.286 gezinnen een ondersteuning;
 • 1.000 gezinnen kregen een opleiding in teelttechnieken;
 • 1.076 gezinnen kregen vorming in productietechnieken voor geiten;
 • 6 mensen kregen een opleiding in diergeneeskunde om de gezondheid te verbeteren van de dieren die in deze zone gehouden worden;
 • 3.280 gezinnen, waaronder 1460 gezinnen met een vrouw als gezinshoofd, kregen zaad en stekken voor hun landbouwactiviteiten: 177.600 uitlopers van bananen, 60.000 maniokstekken, 9.000 stekken van zoete aardappelen, meer dan 100 kg erwtenzaad, 380 kg maïs, 400 kg verschillende soorten erwten, en 500 kg zaad van groenten als spinazie, chilipeper, sjalot, okra, tomaat;
 • 5 verwerkingsbedrijfjes zijn beter ondersteund, zij verwerken de oogst van bijvoorbeeld maniok en maïs;
 • 2.272 geiten zijn verdeeld onder de gezinnen: voor 172 van die geiten geldt de filosofie van “Passing on the Gift” waar Heifer sterk in gelooft. Dit betekent dat wanneer 1 van de geiten jongt, het gezin dit geitenlam moet doorgeven aan een ander gezin;
 • 4.634 dieren werden verzorgd in 8 mobiele veterinaire klinieken.

 

Heifer wil met innovaties de vruchtbaarheid van de grond verbeteren, zoals met vermicompost. Bij vermicompost ‘verwerken’ wormpjes groenteafval tot waardevolle mest. Deze techniek zorgt niet alleen voor gezonde, biologische meststoffen, maar creëert ook werkgelegenheid en inkomsten voor de gezinnen. Er worden 2 centra voor de productie van vermicompost opgericht. Zo werkt Heifer aan meerdere resultaten:

 • landbouwafval van de markten wordt nuttig gebruikt en geeft mensen de kans een extra inkomen te verdienen; ze kunnen de mest zelf gebruiken op hun veld of verkopen;
 • door het toevoegen van deze mest krijgt de bodem een betere structuur en zal hij minder snel eroderen;
 • werken met vermicompost is een ‘slimme’ landbouwtechniek die de beschikbaarheid van biologisch voedsel verhoogt;
 • de snelle levering van deze kwaliteitsmest maakt intensievere groenteteelt mogelijk.

Voor Heifer is innovatie een wegbereider naar meer veerkracht in tijden van klimaatverandering.

Join For Water kan alleen maar goed werk leveren met de steun van degelijke partners op het terrein.

 

Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant
Provincie Vlaams Brabant