Ik steun
sluit

Stap in het traject 'Word een WaterWijze klas of school' vanaf september 2024

Worden jouw leerlingen WaterWijs?

Interesseformulier WaterWijze klas of school

 

Worden jullie ook een WaterWijze klas of zelfs een WaterWijze school?

đź’™ Stap vanaf september 2024 in het tweejarig traject.

Dit unieke tweejarige avontuur focust op duurzame keuzes maken, niet alleen lokaal maar ook wereldwijd. We zetten in op systeemdenken en het beschermen van zoetwaterecosystemen hier en elders in de wereld. We hebben het over water dat we hier consumeren maar ook over het water dat nodig is voor de productie voor alle voeding, kledij en papier te maken dat we gebruiken. Zo dragen we samen zorg voor zoetwatervoorraden wereldwijd, nu en in de toekomst.

Van systeemdenken tot design thinking, het traject voor ‘WaterWijze klassen en scholen’ biedt creatieve methoden om duurzaamheid te integreren in de klas. Leerlingen ontwikkelen niet alleen kennis over waterbehoud, maar ook vaardigheden die hen tot actiegerichte waterhelden maken. Design thinking, systeemdenken, filosoferen en creatief denken zijn waardevolle vaardigheden die leerlingen niet alleen helpen bij het maken van duurzame waterkeuzes, maar ook bij het ontwikkelen van kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden.

 

💙💙💙  Word een ‘WaterWijze’ leerkracht en inspireer de volgende generatie om met trots te zeggen: “Wij zorgen voor het water van vandaag en morgen!” Schrijf je in voor het traject en maak een golf van verandering!

 

Wat bereiken we met dit traject?

 • Je leerlingen kunnen duurzame keuzes maken rond watergebruik (via direct water, voeding, kledij en papier)
 • De watervoetafdruk van je klas of school wordt verkleind
 • Je gaat met je leerlingen aan de slag in je klas, school en ev. buiten de schoolmuren.
 • Je linkt verschillende duurzaamheidsthema’s zoals bv. voeding aan het beschermen van zoetwatervoorraden.
 • Je integreert het waterthema in je lessen
  • binnen jouw vak als WaterWijze klas
  • horizontaal en verticaal in verschillende vakken als WaterWijze school.
 • Je creĂ«ert een breed draagvlak op school (voor WaterWijze scholen).

 

Wie kan meedoen?

 • Leerkrachten basisonderwijs vanaf het 4de leerjaar
  • Integratie binnen de vakken W.O., Nederlands, wiskunde, muzische vorming, levensbeschouwing…
 • Leerkrachten secundair onderwijs die werken aan volgende sleutelcompetenties en leerplannen:
  • Competenties in het Nederlands
  • Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven
  • Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn
  • Competenties inzake duurzaamheid
  • Economische en financiĂ«le competenties
  • Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken
  • Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties
  • Aardwetenschappen
  • Gedragswetenschappen
  • Natuurwetenschappen
  • Levensbeschouwing
  • PAV
  • STEM

In het secundair gaat een bijzondere aandacht naar de B-stroom/BSO.

 • Directies van basis- en secundaire scholen

đź’™ De hele school kan meedoen! Verklein de watervoetafdruk, geef water een speciale plaats in het schooljaar en betrek leerlingen, ouders en de buurt bij deze waterrevolutie.

 

Wat houdt het in?

Een WaterWijze klas:

 • Een WaterWijze klas integreert duurzaam watergebruik in de lessen. Leerlingen leren er vaardigheden aan om zelf duurzame waterkeuzes te maken via design thinking, systeemdenken, filosoferen en/of creatief denken. In de workshops voor leerkrachten ontdek en ervaar je concrete kant-en-klare tools om in je klas aan de slag te gaan. Zo kom je met je leerlingen tot actie!
 • Wie kan instappen? Je bent een leerkracht in het basisonderwijs vanaf het 4de leerjaar of leerkracht secundair onderwijs en wil hier graag rond aan de slag gaan in jouw klas. Je schrijft je alleen in of samen met collega’s.

Een WaterWijze school:

 • Een WaterWijze school dompelt zich helemaal onder in het waterthema met een aantal – tot alle – klassen. De school zet in op het sensibiliseren en vaardig maken van de leerlingen Ă©n op het verkleinen van de watervoetafdruk van de school. De school kan inzetten op verschillende zaken vanuit de Whole School Approach:
  • water als jaarthema van de school
  • acties op school door en voor leerlingen
  • integratie van het waterthema in de lessen en projecten (horizontaal en verticaal)
  • verduurzamen van de infrastructuur met kleine tot grote ingrepen
  • verduurzamen van schoolafspraken en schoolbeleid bv. catering, kraanwater drinken, papiergebruik, hergebruik van kledij…
  • het creĂ«ren van een breed draagvlak door het schoolteam, de leerlingen, ouders en buurt te betrekken.

In dit tweejarig traject (sept. ’24 tot juni ’26) mag je je verwachten aan een aantal basis- en keuzeworkshops, intervisies, coaching … voor leerkrachten en directies.
Deels fysiek en deels online.

 • Basispakket, gespreid over 2 schooljaren:
  • Prikkelworkshop
  • Workshop design thinking
  • Workshop systeemdenken
  • 1 intervisie per schooljaar
  • coaching
  • (tussentijds) evaluatiegesprek
  • Voor WaterWijze scholen: Workshop Whole School Approach + coaching op maat
 • Keuzeopties, in het 2de schooljaar
  • Workshop filosoferen
  • Workshop creatief denken
  • Extra intervisies

Ontdek hoe andere klassen en scholen aan de slag gingen met het traject:

Of duik in ons educatief materiaal

 • www.joinforwater.ngo/educatie

EĂ©nmalige kostprijs

120 euro WaterWijze klas

250 euro WaterWijze school

Meer info

Benieuwd naar wat het watertraject voor jouw klas of school kan betekenen? We komen graag langs op jouw school om ‘WaterWijze klas of school’ even voor te stellen. Contacteer ons via dit formulier, mail naar scholen@joinforwater.ngo of bel naar 0468/01.49.80. (ma.-do. tussen 9u. en 17u.)

Deelname aan het traject ‘WaterWijze klas of school’ is een waardevolle kans voor de school. Een belangrijk pluspunt zijn de nascholingen met diverse werkvormen, waardoor we de kans krijgen om alles zelf te ervaren. Het educatieve materiaal is praktisch en goed gestructureerd, direct toepasbaar in de les. Dankzij de gevarieerde lesmethoden krijgen onze leerlingen de mogelijkheid om niet alleen informatie te ontvangen, maar ook om actief meer te ervaren.

Emeliek, leerkracht Erasmus De Pinte – WaterWijze school