Ik steun
sluit

Nieuws

Zwaar werk, maar het loont de moeite

(c) Huguette Tabaro

DR Congo – In Bafwasende, een gebied in de provincie Tshopo, zocht Join For Water met zijn partners naar een alternatieve inkomensbron voor de bewoners in dit stuk regenwoud. Om te vermijden dat er nog meer bomen worden omgehakt voor landbouwgrond, introduceerden we cacaobomen. Nu wordt er cacao geteeld tot tevredenheid van de boeren, ook al is dat een intensieve bezigheid.

Op het gebied van milieubeheer draagt de cacaoteelt bij aan het behoud van de biodiversiteit in het woud, in tegenstelling tot intensieve monoculturen op kaalgekapte bodems. De boeren benadrukken de voordelen voor de vruchtbaarheid van de bodem dankzij de schaduw die cacaobomen bieden. Het verbouwen van cacao helpt bodemerosie en afspoeling te beperken, waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwaterpeil behouden blijven. De bomen helpen ook om water in de bodem te laten insijpelen. Economisch gezien verschaft de verkoop van cacao een stabiel inkomen waarmee de mensen in hun behoeften kunnen voorzien en waarmee ze de schoolkosten en medische zorg voor hun kinderen kunnen betalen.

Dit model van agro-forestry, een combinatie van land- en bosbouw, inspireert naburige gemeenschappen om het voorbeeld te volgen. Maar niet alles loopt vanzelf, want deze cacaoteelt is bijzonder arbeidsintensief.

Lees meer in de getuigenissen hieronder.

Getuigenis

Cacao is een meerjarig gewas dat blijvende voordelen oplevert. Ik ben ervan overtuigd dat zowel ikzelf als toekomstige generaties er baat bij zullen hebben.

De grootste uitdaging ligt echter in het onderhoud van het gewas, dat is erg arbeidsintensief. De cacaobomen worden ook beschadigd door loslopend vee. Maar ik ben blij met de vormingen die we kregen, want ze hebben geholpen om onze manier van denken te veranderen en ze stimuleren de ontwikkeling van het dorp.

Léon Linfula Kitwanga, adviseur gemeenschapsbosbouw in Barumbi, Tshopo

Getuigenis

Cacaoteelt is een winstgevende activiteit met een grote impact op ontwikkeling. Er komt wel een pak werk bij kijken, maar ik heb volgehouden. Dankzij de oogst heb ik een inkomen verdiend. Het grootste obstakel blijft het gebrek aan mankracht, maar het is een project dat een positief verschil maakt in het leven van mensen.

Valérienne, DR Congo

Getuigenis

Ik ben erg optimistisch over de vooruitzichten op financiële verbetering. Ik kan 1 hectare bewerken. Cacaobomen zijn essentieel voor het behoud van de bodemvruchtbaarheid en stimuleren bosregeneratie in de buurt van bewoonde gebieden.

Victor Maisha Asani, penningmeester van de bosconcessie Baliko

Getuigenis

Mijn bomen brengen nog niet veel op, maar ik blijf overtuigd van mijn succes. Cacao verbouwen biedt ons veel voordelen. En als ik kijk naar degenen die al cacao telen, motiveert me dat.

Rose-Marie Baninga, Barumbi, Tshopo

Getuigenis

De cacaoteelt is voordelig voor ons, in dit gebied komen kopers van cacao geregeld langs. We moeten wel dringend wat onderhoudsmateriaal kopen.

Bernard Zambi, Barumbi

Getuigenis

Het cacaoproject heeft al een positieve invloed op onze gemoedstoestand. We combineren nu ook eenjarige gewassen met meerjarige op hetzelfde perceel. Dat maak onze landbouwpraktijken duurzamer.

Joseph Uzima, Baliko