Ik steun
sluit

Nieuws

Rivierspel brengt iedereen aan boord

Van 6 tot 9 mei vindt in Arusha (Tanzania) een conferentie1 plaats rond “adaptatie aan klimaatverandering vanuit de lokale gemeenschap”. De klemtoon ligt op innovatie en Join For Water stelt er 2 bordspellen voor die speciaal ontworpen zijn om de bevolking te betrekken bij de bescherming van waterecosystemen.

Op de conferentie wordt de nieuwste knowhow rond lokale klimaatadaptatie en op de natuur gebaseerde oplossingen gedeeld. Organisator van dit event dat al bijna 20 jaar bestaat, is het Internationaal instituut voor Milieu en ontwikkeling (IIED), in samenwerking met meerdere internationale en Afrikaanse partners in duurzame ontwikkeling, klimaatrechtvaardigheid e.a. Deelnemers zijn  ngo’s, overheden, donoren, praktijkmensen, de particuliere sector, afgevaardigden van internationale instellingen…

Voor Join For Water is het een kans om zijn expertise over de bescherming van zoetwaterbronnen en rond sociaal-ecologische veerkracht te delen. Het politieke werk van Join For Water rond klimaatadaptatie en onze focus op gemeenschapsgericht werk sluiten volledig aan bij het thema van de conferentie: ‘lokaal geleide innovatie en adaptatie’.

Lokaal geleide klimaataanpassing

Aansluitend bij onze aanpak is Join For Water sinds 2022 lid van FEBA2, een wereldwijd netwerk van meer dan 100 organisaties die op de natuur gebaseerde oplossingen bepleiten als het gaat over klimaatadaptatie.

Join For Water ondertekende ook de principes van LLA3, lokaal geleide klimaatadaptatie van het WRI, het World Resources Institute. Deze principes zijn onder meer:

  • Lokale gemeenschappen mee laten beslissen
  • Inclusie: bijzondere aandacht geven aan jongeren, vrouwen, personen met een beperking, mensen op de vlucht..
  • Duurzaamheid verzekeren, door stabiele fondsen en middelen te voorzien
  • Investeren in lokale capaciteit voor de lange termijn, zodat de gemeenschap niet afhankelijk is van projectgebonden middelen

Een complex verhaal ontrafelen

In Arusha stelt Join For Water 2 projecten voor die aan de hand van een bordspel inzetten op actieve participatie van de lokale gemeenschap.

Het rollenspel “Uitdagingen in de vallei van de Ouémé” is op maat gemaakt voor de bewoners van de Ouémé-vallei in  het zuiden van Benin om hen te betrekken in de plannen en activiteiten voor herstel en bescherming van de water-ecosystemen en hun diensten.

Door op een spelbord het gebied visueel in kaart te brengen en de deelnemers hun activiteiten in verschillende periodes van het jaar te laten aanduiden, ontstaat een concrete weergave van de situatie en de uitdagingen. Via het spel begrijpen de spelers de complexiteit van de ecosysteemdiensten en zien ze verbanden tussen het gebruik en het verval ervan. Na enkele spelrondes groeien de inzichten en zijn de deelnemers klaar om maatregelen voor herstel en behoud voor te stellen. Doordat de voorstellen van hen zelf komen, groeit alleen maar de kans op slagen.

Het filmpje over dit spel kan je hier bekijken.

Niemand achterlaten

Het spel rond de Mpanga, in het project van Women River Ambassadors (WORIAs, Oeganda), biedt aan vrouwen de mogelijkheid om deel te nemen aan het opmaken van de stroomgebiedplannen. Het rivierspel vereenvoudigt complexe onderwerpen zoals klimaatverandering, aanpassing, verval van ecosystemen, enz. en brengt iedereen mee aan boord. En dat is belangrijk, want vaak hebben de meest kwetsbare groepen geen zeg in het zoeken naar oplossingen, hoewel zij vaak het hardst worden getroffen door klimaatverandering. Nu kunnen de vrouwen in het gebied rond de Mpanga, effectief deelnemen aan de planning en uitvoering van activiteiten die hen en de natuur ten goede komen.

We kijken op deze conferentie verder uit naar inspirerende ideeën en nieuwe contacten.

1) CBA18-conferentie:  meer info vind je hier.

2) FEBA = Friends of EbA, Ecosystem-based Adaptations: meer info vind je hier.

3) LLA = Locally Led Adaptation: meer info vind je hier.