Ik steun
sluit

Nieuws

Kennis en middelen voor betere landbouwpraktijken

Een medewerker van CREDEL interviewt een landbouwer.

Benin – Hoe gaan de landbouwers te werk en wat zou er beter kunnen? Een enquête in 3 dorpen, uitgevoerd door onze partner CREDEL, is de aanzet voor verandering.

De dorpen Toganhounsa, Dannou en Gogbo liggen in de gemeente Adjohoun in Zuid-Benin. De inwoners zijn voornamelijk boeren die aan de oevers van de rivier Ouémé wonen. De afgelopen jaren hebben de landbouwers te lijden gehad onder de gevolgen van de klimaatverandering. Zo is er niet voldoende water om de productiecyclus aan het eind van het droge seizoen en voor het begin van het regenseizoen rond te maken. Bovendien zijn veel bomen gerooid om land vrij te maken voor voedselproductie.

Om meer te weten komen over de landbouw- en irrigatiepraktijken in de streek van Adjohoun voerde onze partner CREDEL een veldonderzoek uit bij 63 producenten, onder wie 12 vrouwen. Op basis van de resultaten komen er acties om de tuinbouwers ondersteunen.

 

Combinatieteelt?

De gewassen die het meest worden gekweekt zijn maïs, Spaanse peper en bonen. De producenten zijn wel op de hoogte van bepaalde agro-ecologische praktijken zoals compostering, combinatie van gewassen en wisselteelt, maar passen ze niet systematisch toe. Ofwel ontbreekt hun de nodige kennis, ofwel zijn er niet voldoende middelen. Zo heeft slechts een derde van de producenten in de steekproef al met combinatieteelt gewerkt. Alle boeren gebruiken chemische producten om ongedierte te bestrijden. 31% van de producenten zegt meer te willen weten over biopesticiden om het gebruik van chemische middelen te verminderen of stop te zetten. Sommigen van hen bakenen wel hun percelen af met bomen. Het zou interessant zijn om deze techniek van agrobosbouw systematisch toe te passen.

De belangrijkste bronnen voor irrigatie zijn de rivier Ouémé, drainage en kanalen. In het gebied waar de enquête liep, wordt niet handmatig geboord. Tien van de ondervraagde producenten verklaarden dat zij een motorpomp gebruiken om hun gewassen te besproeien met water uit de rivier. Maar de meeste boeren hebben geen eigen pomp en moeten betalen om ze van iemand te huren.

Join For Water en CREDEL willen de situatie van deze boeren te verbeteren. Er zijn activiteiten gepland om hen beter te wapenen tegen klimaatverandering. Er komen bijvoorbeeld modelpercelen om goede agro-ecologische en agrobosbouwpraktijken te promoten. Met de installatie van aanvullende irrigatiesystemen zullen de boeren het watertekort aan het einde van het droge seizoen overbruggen.

Dankzij deze acties kunnen ze de productie van hun gewassen veiligstellen. Zijzelf, hun gezinnen en de hele gemeenschap zullen er – letterlijk – de vruchten van dragen.

 

Originele tekst: Terry Berckmans
Meer over onze partner CREDEL