Ik steun
sluit

Nieuws

Je stem verheffen voor water

© Didier NIYOKWIZIGIRWA (Greening Burundi)

Burundi – Je stem verheffen voor water, dat doen nu ook de leerlingen van 2 basisscholen in Bubanza.

Onze partner Greening Burundi lanceerde in 2 scholen in de gemeente Bubanza een Milieuclub om de leerlingen te betrekken bij het beschermen en beheren van het milieu in hun directe omgeving. De leerlingen kregen eerst uitleg over de klimaatverandering, over de achteruitgang van het milieu en over de zaken die zij zelf kunnen doen of veranderen. Ze leren ook voor hun mening uit te komen, standpunten in te nemen en andere mensen warm te maken en te betrekken bij activiteiten zoals herbebossing.

De leerlingen werken ook mee aan een sensibiliseringsvideo over het belang van bescherming van de waterbronnen. Het thema van de video luidt: ″Het belang van bomen voor water”.

Het belang van bomen voor de waterkwaliteit

Op de Colline Kidahwe is een kwekerij van fruitbomen en andere bomen opgezet. De jonge bomen zullen een plaats krijgen tussen de landbouwgewassen en op plekken waar ze een bos mogen vormen. Wanneer ze geplant zijn op het terrein van de scholen, langs wegen, en op de andere voorziene plekken, gaan de leerlingen controleren hoe het met de bomen gaat. Ze geven de jonge boompjes water en noteren de groei van de bomen. Al doende leren de jonge studenten over het belang van bomen in de strijd tegen erosie op de heuvels en over de rol van bomen in de verbetering van de waterkwaliteit.

Meer over Greening Burundi.

Dit project krijgt de steun van 11.11.11