Ik steun
sluit

Nieuws

Jaarverslag 2021

Water als instrument voor vrede

In deze tijd van oorlog en onrust op het Europese continent gaan we bij Join For Water ook in op onze bijdrage aan vrede en veiligheid.

Hoezeer drinkwater en water voor landbouw instrumenten kunnen zijn voor oorlog, is de voorbije maanden helaas nog duidelijker geworden in Oekraïne. Drinkwater ontzeggen aan onschuldige burgers wordt ingezet als een wreed wapen. Landbouw onmogelijk maken op het ogenblik dat regenwater en irrigatiewater de gewassen laten ontkiemen, zorgt voor dramatische prijsstijgingen en straks voor voedseltekorten in Afrika, dat veel tarwe importeert uit Rusland en Oekraïne.

>>> We nodigen je uit om ons jaarverslag te lezen vanuit een vredesperspectief.

In dit verslag rapporteren we heel concreet over de tienduizenden mensen die dankzij Join For Water een betere toegang tot water kregen in 2021. Achter het succes van de drinkwaterprojecten in Ituri in Congo, schuilt de succesvolle onderhandeling van onze partner CIDRI om de bronnen van het water uit de handen van rebellen te krijgen. In Mali bracht het gedeelde belang van menswaardige toiletten en zuiver water een verdeelde gemeenschap terug samen. In Benin konden we de tegenstrijdige belangen van de gebruikers van rivierwater bespreekbaar maken via een spelvorm en tot een voorstel van beheer komen waar iedereen beter van wordt. Voor
duizenden vrouwen verminderden we samen met onze partners het risico op seksueel geweld door toiletten dichter bij huis te voorzien.

Water als instrument voor de vrede vraagt om investeringen in de toekomst. Door de opwarming van de aarde wordt zoetwater schaarser en dat dreigt een heftige strijd over toegang tot water te veroorzaken. Daarom zetten we vanaf dit jaar nog meer in op de bescherming van kwetsbare ecosystemen die belangrijk zijn voor het behoud van de mondiale zoetwatervoorraden. Tegelijk blijven we samen met onze partners voor zoveel mogelijk mensen in het hier en nu water dichterbij brengen.

Om water als instrument voor vrede te blijven inzetten, is jouw belangstelling voor Join For Water bijzonder belangrijk. Dank voor je steun en aanmoediging!

 

Antonique Koning (voorzitter) & Bart Dewaele (directeur)