Ik steun
sluit

Nieuws

Erosie tast ook de gemeenschap aan

De intensieve veeteelt doet alle begroeiing verdwijnen. (c) George Bwambale

Oeganda – Je woont met je gezin aan de oevers van een grote rivier. Als landbouwer en veeteler is dat een voordeel, behalve wanneer de bodem en de oevers zo aangetast zijn, dat je gedwongen bent te verhuizen. Dat is de situatie langs de Semliki, in Oeganda. Samen met partnerorganisatie NRDI werken we aan oplossingen.

Het stroomgebied van de Semliki-rivier ligt in het zuidwesten van Oeganda langs de Rwenzori-bergketen, in het Ntoroko district. Er wordt intensief aan veeteelt gedaan en de vegetatie is daardoor zo goed als verdwenen. Erosie zorgt ervoor dat oevers afbreken en dat veel sediment, vooral aarde, in de rivier terechtkomt. Het landschap is hier zwaar aangetast. De bewoners kampen ook met gezondheidsproblemen door een gebrek aan latrines.

 

Van slecht naar slechter

De veranderende weerpatronen zoals nu eens extreme droogte en dan weer overstromingen, hebben de situatie alleen maar erger gemaakt. Daarbij nemen de mensen noodgedwongen hun toevlucht tot landbouwpraktijken die de beschikbare natuurlijke hulpbronnen nog meer aantasten. Zo gaat bijvoorbeeld de ontbossing verder en geraakt de bodem uitgeput door de intensieve landbouw.

De massale overstromingen tijdens het regenseizoen doen enerzijds mensen wegtrekken en zorgen anderzijds voor voedselonzekerheid bij de bewoners die blijven. De mentale, sociale en economische problemen beginnen bovendien door te wegen. Het is immers zwaar om familie te zien vertrekken op zoek naar betere leefomstandigheden. De blijvers verliezen niet alleen inkomsten, maar ook stukken grond met een bijzondere betekenis voor hen, zoals begraafplaatsen. Tijdens hevige overstromingen gebeurt het dat mensen betalen met hun leven of hun hebben en houden verliezen.

 

Mogelijke oplossingen

De lokale overheden zijn zich bewust van de problemen en bereid om oplossingen te zoeken, maar door een gebrek aan middelen blijft dat beperkt. Sommige oplossingen zijn al in uitvoering, andere staan op de planning:

  • onderzoek naar nieuwe landbouwtechnieken, zoals boringen naar water specifiek voor gebruik in de landbouw;
  • meer investeringen in opleidings- en onderwijsprogramma’s: mensen aanmoedigen en leren om andere activiteiten uit te voeren die een inkomen opleveren en die het milieu niet verder aantasten. Er wordt getest met bijenteelt en fruitteelt;
  • het besef aanbrengen bij bewoners en hun leiders dat er nood is aan meer vegetatie en bomen om vruchtbaar land te behoeden voor erosie;
  • een halt toeroepen aan milieuvervuiling in het algemeen.

Join For Water werkt hier met zijn partner NRDI – Natural Resources Defence Initiatives – in een zone met een kleine 10.000 inwoners.

De rol van het NRDI in deze samenwerking bestaat vooral in (technische) ondersteuning bij het herbebossen en bij het opmaken van herbebossingsplannen: de selectie van boomsoorten, het runnen van kwekerijen, het opzetten van mini-irrigatiepunten en het installeren van sanitaire voorzieningen. Bij de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen hecht NRDI groot belang aan de verantwoordelijkheid van de gemeenschap. De bewoners zelf werken mee en staan in voor het behoud en beheer van herstelde zones.

Dankzij de inzet van een sterke partner zal de veerkracht van dit stroomgebied groeien, krijgen de ecosysteemdiensten nieuw leven ingeblazen, en zien de mensen een beter leven tegemoet.

 

NRDI is al sinds 2017 partner van Join For Water, voor de activiteiten in de stroomgebieden van de Mpanga en de Semliki.

 


Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Provincie Vlaams Brabant