Ik steun
sluit

Nieuws

Een waterfonds voor rechtvaardig waterbeheer

(c) Kim Vercruysse

Andes – Join For Water ondersteunt de oprichting van een waterfonds als instrument voor een duurzaam beheer van het stroomgebied Mayo-Chinchipe, op de grens tussen Ecuador en Peru.

Join For Water is met zijn partners actief in het Mayo-Chinchipe stroomgebied, gelegen in het noorden van Peru en het zuiden van Ecuador. Op een totale oppervlakte van 981.190 hectare wonen er ongeveer 230.000 mensen in bijna 1.000 dorpen. De rivier maakt deel uit van het waterrijke Amazonegebied. Toch heeft zowat 40% van de bevolking in deze regio geen toegang tot drinkbaar water.  Ook de waterbronnen zelf worden niet goed beheerd. Door onze steun aan de oprichting van een waterfonds, willen we bijdragen aan een duurzaam beheer van het stroomgebied.

Wat is een waterfonds?

Ontbossing, mijnbouw, landbouw, veeteelt en stedelijke expansie dragen bij aan de vernietiging of transformatie van natuurlijke ecosystemen, waarbij de biodiversiteit wordt aangetast. Voor sommige gebieden zijn beschermende maatregelen genomen, maar voor een aanzienlijk deel van de ecosystemen in de regio ontbreken effectieve beschermingsmaatregelen. Daarom werkt Join For Water samen met Protos Andes en Naturaleza y Cultura om de oprichting van een binationaal waterfonds mogelijk te maken.

Volgens The Nature Conservancy* zijn waterfondsen “organisaties die financiële en bestuurlijke mechanismen ontwerpen en verbeteren die publieke, private en maatschappelijke belanghebbenden verenigen rond een gemeenschappelijk doel om bij te dragen aan waterzekerheid via op de natuur gebaseerde oplossingen en duurzaam stroomgebiedbeheer“. Een hele mond vol, maar simpel gezegd is een waterfonds een vereniging die mensen die stroomopwaarts en stroomafwaarts van de rivier leven, samenbrengt om samen te investeren in projecten die alle mensen en organisaties in het stroomgebied ten goede komen.

Wat is er nodig?

In Ecuador heet de rivier de Mayo, in Peru is dat de Chinchipe en dat geeft meteen ook de uitdaging aan: het feit dat de rivier door 2 landen stroomt bemoeilijkt het beheer van de waterbronnen. Het waterfonds moet dus ook grensoverschrijdend zijn.  De oprichting van een waterfonds omvat verschillende fasen. Eerst wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, met een analyse van de huidige waterproblemen, van de mogelijke bijdragen van een waterfonds om deze uitdagingen aan te pakken en een evaluatie van de voorwaarden voor de oprichting van een waterfonds. Deze haalbaarheidsstudie voor het Mayo-Chinchipe stroomgebied is in 2023 afgerond. De belangrijkste conclusie van de studie is dat het zowel wenselijk als haalbaar is om door te gaan met de oprichting van het waterfonds. De primaire doelstellingen van het binationale waterfonds zijn ingedeeld op basis van de 5 dimensies van waterzekerheid:

  • Huishoudelijke waterzekerheid: de kwaliteit van drinkwater en sanitaire voorzieningen voor bewoners waarborgen en verbeteren.
  • Economische waterzekerheid: het bevorderen van processen voor instandhouding en herstel.
  • Stedelijke watervoorziening: het zuiveren van de lozingen en het verhogen van de efficiëntie van huishoudelijk watergebruik.
  • Waterzekerheid voor het milieu: de bescherming van zoetwaterecosystemen zodat ze water kunnen blijven leveren aan mensen en de natuur.
  • Veerkracht tegen natuurrampen: de capaciteit van ecosystemen verbeteren om gemeenschappen veerkrachtiger te maken tegen de gevolgen van overstromingen en droogte.

De succesvolle afronding van de haalbaarheidsstudie betekent een grote stap in de oprichting van het binationale waterfonds van het Mayo-Chinchipe substroomgebied. Met onze aanhoudende steun wordt nu het ontwerpproces voor het waterfonds in gang gezet. Samen streven we ernaar om een duurzaam en impactvol initiatief op te zetten dat tegemoet komt aan de specifieke behoeften van de regio en dat een veerkrachtige en veilige watertoekomst voor iedereen verzekert.

 

*  Een Amerikaanse natuurbeschermingsorganisatie, actief in 35 landen.