Ik steun
sluit

Nieuws

Een cruciale rol voor water

De steile hellingen zijn extra kwetsbaar voor hevige regens. © Brent De Smedt

Burundi – Het is misschien moeilijk te vatten voor wie hier het nieuws volgt, maar vele – vooral armere – mensen kennen de effecten van de klimaatverandering niet. Maar ze ondergaan ze wel. Dat is zeker zo voor de bevolking in Burundi. Onze partners daar bundelen hun krachten.

De effecten van de klimaatverandering zijn het meest voelbaar als het over ‘water’ gaat. Op vele plaatsen is de beschikbaarheid van water minder voorspelbaar. Er vallen onregelmatigere en meer intense regens die waterleidingen en sanitaire voorzieningen vernielen en bronnen vervuilen. In Burundi, en meer bepaald in Bubanza en Isare, neemt zo de schaarste van drinkwater toe en dat schaadt de gezondheid en de productiviteit van de mensen die er wonen.

Toegang tot duurzame water- en sanitaire voorzieningen voor iedereen is essentieel in de context van de klimaatverandering. Evengoed is deze toegang heel belangrijk voor de duurzame ontwikkeling van gemeenschappen die in de eerste plaats van hun landbouwactiviteiten leven.

Het landschap van de provincies Bujumbura en Bubanza heeft een sterk reliëf. De bevolking bezit heel weinig kennis over thema’s als water, hygiëne, sanitaire voorzieningen of klimaatverandering. In ons werkingsbied gaat de klimaatverandering gepaard met heviger regens die onverwacht optreden en de aanwezige infrastructuur beschadigen. Felle wind en zware regenval met overstromende beken en rivieren hebben de voorbije jaren de drinkwatervoorziening en bruggen afgesneden. Deze onderbrekingen brengen zo ook de drinkwaterkwaliteit in gevaar. De armere bevolkingsgroepen, die sowieso al kwetsbaarder zijn voor de grillen van het water, lijden hier het meest onder. De situatie heeft ook kwalijke gevolgen voor de gezondheid en de voedselzekerheid in het gebied, wat maakt dat een deel van de bevolking het platteland moet verlaten en noodgedwongen kiest voor een onzekere toekomst in stedelijke gebieden.

Onze blik verruimen

Water speelt dus een cruciale rol in de manier waarop de wereld de gevolgen van de klimaatverandering kan verzachten en zich eraan aanpassen. We moeten met een ruime, overkoepelende blik naar water, milieu en de biosfeer kijken. Enkel zo kunnen we ook aan een duurzame en productieve landbouw werken die de klimaatverandering mee kan afremmen en ons tegelijk de richting aangeeft naar aanpassing aan de veranderende situatie.

In ruraal Bujumbura en Bubanza bundelen Join For Water en partners AVEDEC, ADISCO, OAP en Greening Burundi hun inspanningen in een totaalaanpak voor de bescherming en het behoud van de watervoorraden. Elke partner brengt zijn deskundigheid bij op het gebied van drinkwater, hygiëne en sanitaire voorzieningen, milieubescherming en duurzame landbouw. Zo dragen ze samen bij aan een grotere sociaal-ecologische veerkracht van de bevolking en toegang tot de diensten die de ecosystemen er bieden.

 

Originele tekst: AVEDEC