Ik steun
sluit

Nieuws

Bescherming van bos en bronnen betekent vooruitgang

(c) Harald van der Hoek

DR CONGO – Water en bos zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze zijn essentieel voor onze planeet, en zeker in rijke ecosystemen zoals het Congobekken. Bescherming van bos en zijn waterbronnen brengt ook vooruitgang voor de mensen die er wonen en gebruik van maken.

Wereldwaterdag komt – toevallig of niet? – net na de Werelddag van het Bos. In DR Congo leggen ze in elk geval nadrukkelijk het verband tussen beide essentiële hulpbronnen.

Mobiliseren voor de bescherming van water en bossen

Join For Water en meer bepaald ons team in DR Congo nodigen iedereen uit om actief deel te nemen aan de bescherming en het behoud van de hulpbronnen water en bos, beide van onschatbare waarde. We roepen maatschappelijke organisaties, gebruikers, bedrijven, wetenschappers, donoren en gemeenschappen op om hun krachten te bundelen.

Verandering is mogelijk: van degradatie naar regeneratie in Idiofa

In de regio Idiofa, op meer dan 800 km van Kinshasa, zien we de gevolgen van de menselijke druk die bossen verandert in savannes, voornamelijk om te voldoen aan de vraag naar hout als energiebron.  Onze partner Faja Lobi herstelde hier al meer dan 6.000 hectare bos, dat savanne geworden was. Dit biedt een antwoord op de gevolgen van klimaatverandering en bevordert de biodiversiteit. De acties zijn in lijn met de SDG’s en Agenda 2063* van de Afrikaanse Unie.

Samen met Faja Lobi en de lokale gemeenschap maakte Join For Water 24 hectare grond aan de rand van het bos bruikbaar voor tuinbouw. Vrouwen en mannen worden opgeleid om efficiënt en duurzaam aan tuinbouw te doen en hun product succesvol op de lokale markt te brengen. Zo ontstaat een nieuwe bron van inkomsten, is boskap niet meer nodig en is er directe toegang tot water. Het bos en zijn waterbronnen zijn voortaan beschermd en met de hulp van onze lokale partners kunnen zij nu versneld herstellen.

Vooruitgang in de Tshopo-regio: toegang tot drinkwater voor 3.000 mensen

In de Tshopo-regio werken we met onze partners aan drinkwaterinfrastructuur om meer dan 3.200 mensen van drinkwater van goede kwaliteit te voorzien. We voorzien minstens 8 boringen naar water. En samen met onze partners ondersteunen we lokale gemeenschappen bij het duurzaam beheer van de bosconcessies.

Belangenbehartiging voor de bescherming van zoetwaterecosystemen

Op provinciaal en nationaal niveau pleiten we voor de bescherming van zoetwaterecosystemen, zoals de zones rond bronnen, het regenwoud, de rivieroevers. Zo werken we aan een rechtvaardig beheer en gebruik van waterbronnen, waardoor het fundamentele recht op water voor iedereen werkelijkheid wordt.

* Het strategische kader van het continent om zijn doel van inclusieve en duurzame ontwikkeling te bereiken. Agenda 2063 | Union africaine (au.int)

Dit artikel is gebaseerd op een post op Linkedin van onze collega David Ushindi Chishugi

 

Beelden hieronder uit het gebied in Idiofa © Harald van der Hoek