Ik steun
sluit

Eindejaarscampagne

Schenkt u dit jaar zuiver water tijdens de eindejaarsfeesten?

(c) Brent De Smedt

Tijdens deze eindejaarsperiode willen we graag met u het glas heffen. Een glas vol fris, helder, gezond water… Onze wens is dat alle mensen ter wereld dit kunnen doen: iedereen heeft recht op gezond drinkwater. Om dat waar te maken, hebben we uw steun nodig!

Want er is nog werk

Want er is nog werk, veel werk! Neem nu de bewoners van de bergdorpen op de grens tussen Ecuador en Peru. Hier wonen vooral landbouwers, koffieboeren en veetelers met hun gezinnen verspreid over kleine dorpen en gehuchten.

Vandaag heeft aan Ecuadoriaanse kant van het grensgebied amper de helft van de inwoners toegang tot zuiver water. Aan Peruviaanse kant is de situatie nog schrijnender. Daar is dit slechts 4 op 10. Dit gebrek aan water komt er niet zomaar. In het gebied worden steeds meer bomen gekapt om plaats te maken voor landbouw en veeteelt. De kale grond neemt het regenwater veel minder goed op. De grondwaterreserves zakken elke maand.

En het schaarse water dat overblijft? Dat is vaak vervuild door de mest van het vee. Kinderen die het water toch drinken – er is nu eenmaal niets anders – worden ernstig ziek.

Door de klimaatverandering regent het steeds heviger in de regio. De ontboste gronden kunnen het water niet opvangen en laten doorsijpelen naar de grondwaterreserves. De bevolking heeft hierdoor regelmatig te kampen met overstromingen. Die vervuilen het water en vernietigen de bestaande, vaak verouderde waterinfrastructuur.

Andes Rosario 2
Rosario en haar dochter moeten zich regelmatig behelpen met water uit de rivier. (c) Join For Water

Klinkt het bekend ? Helaas is het een fenomeen waar wij en vele anderen mensen over de hele wereld mee te maken krijgen. Aanpassen is nodig, en voldoende middelen om verandering te brengen evenzeer.

Geeft uw bedrijf deze eindejaarsperiode een bijzonder kostbaar geschenk?

Om proper en gezond water in  de dorpen te brengen werkt  Join For Water samen  met Protos Andes, onze partner in de Andes. Zij zijn gespecialiseerd in drinkwater en ijveren  voor  het recht op zuiver water voor iedereen.

Samen zorgen we voor zuiver drinkwater in dit gebied
Concreet hebben we vandaag 65.000 euro nodig om 1.300 inwoners op een duurzame manier toegang te geven tot zuiver water. 40.000 euro voor nieuwe waterinfrastructuur zodat ze weer voldoende water kunnen opvangen en zuiveren en 25.000 euro om de waterbronnen in de regio af te bakenen en te beschermen tegen ontbossing.

Investeer nog voor 31 december in zuiver water

Uw bedrijf kan hier vandaag aan bijdragen. Als 10 bedrijven elk 6.500 euro willen investeren, kunnen we dit project in 2024 al mogelijk maken. Samen zorgen we ervoor dat 1300 inwoners van de regio weer duurzame toegang krijgen tot drinkwater. Daarnaast realiseert u een geweldig impact op de biodiversiteit en de CO2-opslag door ontbossing tegen te gaan.

Investeert u nog voor 31 december in de duurzame toegang tot zuiver water, dan krijgt u 45% van het geschonken bedrag terug via uw belastingen volgend jaar. Wij bezorgen u bovendien een mooi certificaat.

Interesse?

U kan uw bijdrage overmaken op rek.nr. BE22 5230 8036 1747 met vermelding ‘Drinkwater voor de Andes’.

Of, stuur een mailtje naar marleen.vos@joinforwater.ngo. We spreken graag af om een mogelijke samenwerking te verkennen.

Dank u wel, uw steun is van onschatbare waarde.

 

 

Andes drinkwater Norma

Getuigenis

Het water is niet meer drinkbaar, want overstromingen en aardverschuivingen hebben de omheining en de drinkwaterinstallaties zelf beschadigd. We beschikken ook niet over de nodige kennis om het water te ontsmetten. Met de bewoners en de gemeente moeten we de handen in elkaar slaan.

Norma Cecilia Jiménez Cordero, inwoner van Cucarón-Palanda, Ecuador