Ik steun
sluit

Wat we doen - Klimaatactie voor een watercyclus in evenwicht

Duurzaam beheer van een groot stuk regenwoud

© Harald van der Hoek

Tropisch regenwoud wordt in DR Congo onder meer bedreigd door mijnbouw, slash-and-burn landbouw en houtwinning. Nochtans hebben we dit immens stuk natuur nodig, want de talloze bomen voorkomen dat de klimaatopwarming nog meer versnelt. We zetten in op herstel en duurzaam beheer.

DR Congo
DR Congo
8%

Tussen 2001 en 2020 is in DR Congo 8% bos verloren gegaan.

149.500

149.500 hectare bos wordt beschermd of hersteld dankzij onze activiteiten.

De provincie Tshopo ligt centraal in het noorden van DR Congo. We zijn er actief in een groot gebied in Bafwasende (een administratief onderdeel van de provincie) waar talrijke zijarmen van de Congo-rivier stromen. Eén ervan is de Tshopo-rivier die belangrijk is voor de drinkwatervoorziening van de grote stad Kisangani.

We bevinden ons pal in het enorme Congolese regenwoud. Het is niet alleen een van de longen van onze aarde, maar reguleert ook de planetaire regencyclus. De miljarden groene reuzen nemen CO2 op, maar verdampen ook enorme volumes water in de atmosfeer. Als het woud zou verdwijnen, verandert het regenpatroon zo drastisch, dat het op sommige plaatsen in de wereld niet meer, veel minder, of op andere momenten zou regenen. Bovendien zou de opwarming van de aarde aanzienlijk versnellen.

Het reusachtige woud rond Bafwasende wordt beheerd door de kleine gemeenschappen die er wonen. Ze kunnen bij de overheid aanspraak maken op een beheerconcessie. De bevolking zoekt manieren om dat op een duurzame manier te doen en kijkt tegelijk uit naar betere economische perspectieven. Vandaag worden stukken woud gerooid en platgebrand om aan landbouw te kunnen doen.

 

Een stuk Congolees regenwoud, platgebrand om aan landbouw te kunnen doen.
Stukken Congolees regenwoud staan onder druk. (c) Harald van der Hoek

 

Wat we doen

Met de Congolese organisatie Tropenbos RDC zetten we initiatieven op voor een duurzaam beheer van het regenwoud. Een greep uit de activiteiten:

  • We beschermen een enorm stuk regenwoud tegen niet-duurzame kap en ondersteunen zo de comités die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het woud.
  • We herstellen aangetaste gebieden door te herbebossen.
  • We voorzien educatieve pakketten voor een betere bosbescherming.
  • We onderzoeken hoe op een duurzame manier hout gewonnen kan worden.
  • We promoten agrobosbouw en agro-ecologie, landbouwmethoden waarbij niet alleen gewassen maar ook bomen worden geplant en bodem- en waterconservering centraal staan.
  • We bespoedigen kennisuitwisseling rond communautair bosbeheer en zetten initiatieven op rond pleitbezorging.

 

Deze activiteiten maken deel uit van een ruimer programma in DR Congo dat tot doel heeft schoon en voldoende water beschikbaar te houden voor mens en natuur. Er wordt ingezet op bescherming van de watervoorraden, toegang tot drinkwater, en water voor de productie van voedsel.

 

Zet je schouders onder dit project!

Met jouw steun beschermen we een enorm stuk regenwoud in Tshopo, Congo. Dit woud reguleert het klimaat niet alleen lokaal, maar heeft ook invloed op de globale watercyclus. Een prachtig project voor echte bosfanaten!

Ik doe een gift