Ik steun
sluit

Nieuws

Wereldtoiletdag: iets om te vieren?

Een Flower Toilet, opgetrokken uit lokaal gefabriceerde bakstenen. Oeganda (c) George Bwambale

Op 19 november is het Wereldtoiletdag, een dag waarop de Verenigde Naties aandacht vragen voor de situatie rond sanitatie en hygiëne, voor iedereen wereldwijd. Hoever staan we met de realisatie van de Ontwikkelingsdoelstelling 6 (SDG6) ‘schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen’?

Uit het rapport dat de Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef jaarlijks opmaken, blijkt dat in 2022 nog 3,5 miljard mensen zonder veilig toilet leefden. 419 miljoen mensen deden nog steeds hun behoefte in de openlucht en 2 miljard mensen kunnen thuis hun handen niet wassen met proper water. Onveilige situaties en gebrekkige hygiëne veroorzaken ziekten die dagelijks aan 1.000 kinderen jonger dan 5 jaar het leven kosten. We spreken nog altijd over een wereldwijde sanitaire crisis, die de gezondheid van mensen maar ook van de natuur bedreigt.

Join For Water blijft daarom werken aan de toegang tot veilig sanitair en hygiëne, zoals in Burundi en in Oeganda.

Burundi
In Burundi heeft amper 6% van de bevolking de mogelijkheid om thuis de handen te wassen met water en zeep. 40% maakt nog gebruik van ‘onverbeterd sanitair’. Bij ‘onverbeterd’ spreken we bijvoorbeeld over latrines zonder afdekplaat of een gewone put of emmer. Dat is uiteraard niet hygiënisch  voor de mensen en vervuilt bovendien het grondwater.

Onze partner AVEDEC overtuigt gezinnen en scholen om te investeren in goed sanitair en helpt bij het bouwen van de infrastructuur. Tegelijk sensibiliseren  onze partners  over het belang van goede hygiënische gewoonten. AVEDEC promoot het  “EcoSan”-toilet, dat verschillende  voordelen biedt. De EcoSan bevindt zich volledig boven het grondniveau, zodat contact met het grondwater vermeden wordt. De  bodem is een betonnen plaat met daarop 2 afvalruimtes. Het eigenlijke toilet staat daarboven, de urine wordt apart opgevangen. Een dergelijke constructie is veilig, hygiënisch en zorgt ervoor dat de uitwerpselen het grondwater niet kunnen vervuilen. Wanneer 1 afvalruimte vol is, kan de inhoud bovendien met een minimale bewerking als meststof op de velden verspreid worden.

Oeganda

Slechts 31% van de Oegandezen kan thuis de handen wassen met water en zeep en bijna 60% heeft enkel ‘onverbeterd sanitair’ ter beschikking.

In de zones langs de Mpanga-rivier promoot JESE, partner van Join For Water, het Flower Toilet, een variant van de EcoSan. Dit Flower Toilet wordt gebouwd met lokaal gemaakt bakstenen die in elkaar passen.  Join For Water investeert met zijn partners intensief in campagnes in scholen, op markten, in kerken en handelscentra. Zuiver drinkwater en een gezond milieu kunnen alleen gegarandeerd worden als er goede sanitaire voorzieningen zijn.

Even stilstaan bij Wereldtoiletdag op 19 november is noodzakelijk, willen we met zijn allen tegen 2030 de doelstelling ‘sanitair voor iedereen’ behalen. De voorbeelden uit Burundi en Oeganda maken duidelijk dat bijkomende inspanningen en middelen zeker nodig zullen zijn.


Meer weten:

World Toilet Day | World Toilet Day 2023

Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2022: special focus on gender | JMP (washdata.org)

Infrastructuur aanleggen blijft nodig | Join For Water

Met de financiële steun van:

Provincie Vlaams Brabant