Ik steun
sluit

Nieuws

Waterblindheid bestrijden: dansen in de regen met open ogen

Oeganda (c) Joseph Muhumuza

Toen regende het. Een echte storm, uit het niets. Wat hebben we dat regenwater opgevangen! Ik denk niet dat er ook maar één druppel stroomafwaarts in ons riviertje terechtkwam. We vingen het allemaal op. En we dansten. Ook al wisten we dat het niet de totale oplossing was – toch dansten we in de regen. (Uit  Het Ministerie van de Toekomst van Kim Stanley Robinson, 2020, Orbit).

Dit is een scène uit de roman Het Ministerie van de Toekomst van Kim Stanley Robinson. Het beschrijft hoe een langdurige droogte plotseling wordt doorbroken door een grote stortbui. Het beschrijft een gevoel dat velen van ons kunnen hebben wanneer een slechte situatie plotseling verandert. Na een droogte zijn we opgelucht en vergeten we snel dat er een tekort was, terwijl we net na een overstroming niet geloven dat we ooit te weinig water zullen hebben.

Met gesloten ogen

Dit is een symptoom van wat het WWF waterblindheid noemt, of het gebrek aan bewustzijn en begrip van het belang van watervoorraden in de wereld. We dansen met andere woorden in de regen met gesloten ogen, omdat we de enorme onderling verbonden wateruitdagingen waar we voor staan niet begrijpen. Overal ter wereld is de toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen nog steeds kritiek laag, de voedselzekerheid en de industrie worden steeds meer bedreigd door een gebrek aan water, en zoetwaterecosystemen verdwijnen in alarmerend tempo door vervuiling, verstedelijking, enz. En dat terwijl de klimaatverandering de mondiale watercyclus verder verstoort, waardoor het onvoorspelbaarder wordt waar en wanneer er regen zal vallen.

In hun nieuwe rapport over The High Cost of Cheap Water, onderzocht WWF de werkelijke waarde van water en zoetwatervoorraden voor mens en planeet. Het kwantificeren van de werkelijke waarde van water helpt ons onze waterblindheid te bestrijden en onze ogen te openen voor de voordelen van gezonde zoetwaterecosystemen op het gebied van water- en voedselzekerheid, aanpassing aan klimaatverandering, biodiversiteit, enz.

Economische waarde

In het rapport wordt de totale kwantificeerbare economische waarde van water in 2021 geschat op ongeveer 58 biljoen dollar, wat overeenkomt met 60% van het mondiale BBP in 2021. Ongeveer 12% daarvan is gekoppeld aan ons directe watergebruik thuis, in de landbouw en in de industrie, terwijl het grootste deel van de waarde van water gekoppeld is aan indirecte voordelen van zoetwaterecosystemen, zoals waterzuivering door wetlands, bescherming van gemeenschappen tegen droogte en overstromingen en de ondersteuning van vele planten en dieren door deze ecosystemen.

In hun oproep tot actie dringt WWF er bij iedereen op aan, maar vooral bij beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en zakelijke en financiële leiders om de werkelijke waarde van water te erkennen door de manier waarop de wereld investeert in water en zoetwaterecosystemen fundamenteel te veranderen. Kortom, het is tijd om met open ogen in de regen te gaan dansen. Twee manieren om dit te doen zijn om ten minste 30% van de kritieke zoetwaterecosystemen te herstellen en te beschermen op basis van duidelijke doelen en beheersystemen, en om 50% van de publieke klimaatfinanciering te besteden aan adaptatie oplossingen die de gezondheid van ecosystemen verbeteren en leiden tot meer veerkrachtige gemeenschappen.

20.000 ha zoetwaterecosystemen beschermen

Bij Join For Water hebben we natuurlijk  onze ogen goed open en steunen we deze twee eisen van harte. Op dit moment ondersteunen we proefprojecten om meer dan 20.000 ha aan kwetsbare zoetwaterecosystemen te beschermen en de toegang tot water voor meer dan 10.000 mensen te verbeteren over een periode van 5 jaar.

Maar in elk land waar we werken, zien we de gevolgen van verstedelijking, bevolkingsgroei en klimaatverandering op de gezondheid van zoetwaterecosystemen en hun afnemende voordelen voor mensen en planeet. Daarom zullen onze inspanningen en die van onze partners over de hele wereld niet volstaan om deze problemen op een  systemisch niveau op te lossen. We roepen andere actoren vanuit overheden, maatschappelijke organisaties en de privésector op om zich bij ons aan te sluiten en bij te dragen aan de ontwikkeling en implementatie van grootschalige plannen voor de bescherming van zoetwater ecosystemen om het recht op water te garanderen voor toekomstige generaties.

Dans je met ons mee?