Ik steun
sluit

Nieuws

Waterbeheer in stedelijke gebieden

Fort Portal ligt in het westen van Oeganda en telt 50 à 60.000 inwoners. (c) Join For Water

Oeganda/VlaanderenAquafin en Join For Water zijn al een tijdje partners. Onze missies overlappen mekaar in de doelstelling: Bijdragen aan duurzaam waterbeheer. Aquafin duikt diep in Vlaanderen, terwijl Join For Water werkt in verschillende regio’s in het Globale Zuiden. 

Je zou kunnen denken dat deze contexten een wereld van elkaar verschillen, en dat is ook zo. De wateruitdagingen in Oeganda en in België lijken onvergelijkbaar. Maar steden over de hele wereld staan voor vergelijkbare uitdagingen op het vlak van waterbeheer. Aquafin heeft een sterke expertise in het ontwikkelen van droogte- en hemelwaterplannen op maat van steden en gemeenten in Vlaanderen. Deze expertise is gebaseerd op een methodologie die over de grenzen heen kan worden overgedragen en dus andere landen kan inspireren. 

Daarom organiseerden we in november 2023 een online seminarie in Oeganda voor onze partners, waterbeheerders en de autoriteiten van Fort Portal City. We verdiepten ons in drie grote doelstellingen: 

  1. Droogte- en hemelwaterplannen ontrafelen in een Vlaamse context. 
  2. De essentie van deze plannen begrijpen. 
  3. Aquafins methodologie verkennen voor de ontwikkeling van hemelwater- en droogteplannen. 

Wie betaalt voor overstromingen? 

Aquafin presenteerde niet alleen theorieën, maar gebruikte ook een tastbaar voorbeeld van een Belgische gemeente die qua kenmerken vergelijkbaar is met Fort Portal City in Oeganda. Uit hun presentatie en de daaropvolgende discussie met de deelnemers bleek dat er niet alleen cruciale parallellen zijn in de nood aan droogte- en hemelwaterplannen – beide steden hebben soms te kampen met wateroverlast of -tekorten – maar dat er ook gelijkaardige uitdagingen zijn. Eén uitdaging is bijvoorbeeld de financiering van maatregelen over administratieve grenzen heen: hoe pak je het probleem aan van overstromingswater dat buiten de jurisdictie van gemeenten ontstaat? Wie is verantwoordelijk voor het beheer van dat water en wie moet ervoor betalen? Bovendien staat Oeganda voor zijn eigen unieke uitdaging: toegang krijgen tot actuele, watergerelateerde gegevens om op feiten gebaseerde actieplannen te boetseren. 

Dit seminarie was niet zomaar een zit-en-luister aangelegenheid; het zette aan tot kritische reflectie en onderzocht de mogelijkheden en het nut van het uitwisselen van expertise en kennis over de grenzen heen.  

We danken Aquafin voor hun enthousiaste bijdragen en kijken uit naar verdere samenwerking in de toekomst!