Ik steun
sluit

Nieuws

Drinkwater realiseren, ook in tijden van conflict en geweld

De arbeiders gaan sleuven graven op de hellingen voor de leidingen. (c) CIDRI

DR Congo – Voor wie onze activiteiten in Ituri volgt, is het geen nieuws meer: drinkwater tot bij de mensen brengen in moeilijke en gevaarlijke omstandigheden vormt een hele uitdaging. Nochtans is de nood hoog: de stad Bunia, provinciehoofdstad, groeit uit haar voegen en de drinkwaterinfrastructuur kan niet bijbenen.

Partner CIDRI (Centre d’initiation au développement rural en Ituri) en Join For Water voeren een ambitieus project uit om drinkwater te voorzien voor 39.000 mensen. Al wie betrokken is bij de uitvoering van dit project staat voor meerdere uitdagingen. Er zijn de veiligheidsproblemen, de grote tijdsinvestering die nodig is, het slechte weer en het feit dat in de bronzones geen mensen meer wonen.

Nochtans moet eind 2022 de aanleg van het netwerk voltooid zijn. CIDRI wil creatief omgaan met deze uitdagingen en werft bijvoorbeeld arbeiders aan in Bunia, bij gebrek aan lokale arbeidskrachten in het brongebied, dat nog onveilig blijft. Met een gehuurde vrachtwagen worden ze 26 km verderop naar de Ritsi-heuvels vervoerd, en weer terug.

CIDRI vroeg aan de militaire gouverneur om dezelfde vrachtwagen ook te mogen gebruiken voor het vervoer van de soldaten die met de veiligheid van de arbeiders belast zijn. Dat vervoer kost veel, en die kost was niet voorzien.

De kiosken zijn klaar voor gebruik

Voor het welslagen van het project kan CIDRI gelukkig op ondersteuning uit verschillende hoeken rekenen. De lokale pers en radiostations brengen de nood aan bemiddeling met de autoriteiten onder de aandacht. Animatoren zetten intensief in op sensibilisering van de bevolking. En de drinkwatergebruikers maakten de bouw van tien waterkiosken in het distributiegebied mee mogelijk.

De werknemers van CIDRI beseffen dat er nog maar enkele maanden resten om dit waterproject tot een goed einde te brengen, de barre weersomstandigheden houden hen niet tegen om op het terrein te gaan.

 

Originele tekst : Innocent Ngandru Thomani, directeur CIDRI
Meer over onze partner CIDRI.