Ik steun
sluit

Nieuws

UN 2023 Water Conference: kantelpunt voor SDG6?

(c) Caleb Obed Choucounou

In New York vindt van 22 tot 24 maart 2023 de UN 2023 Water Conference plaats, mede georganiseerd door Nederland en Tadzjikistan. De conferentie moet een mijlpaal worden voor de wereldwijde inspanningen rond SDG6 (‘schoon water en sanitair’), halverwege het International Decade for Action on Water for Sustainable Development, dat loopt van 2018 tot 2028.

Het zal de grootste bijeenkomst rond het thema ‘water’ zijn sinds de vorige editie in 1977, en hoopt daarmee enerzijds een evaluatie te zijn van lopende inspanningen rond SDG6, en anderzijds een kantelpunt voor het uitwisselen en opschalen van die inspanningen. 

Met een opening- en een slotsessie, zes plenaire sessies, vijf interactieve dialogen en een hele reeks randprogramma’s, brengt het evenement organisaties, bedrijven en overheden in de wereldwijde watersector samen. De doelgroep is trouwens niet enkel de watersector. De hele conferentie bouwt op drie basisprincipes: alle uitkomsten moeten inclusief, actiegericht, en sectoroverschrijdend zijn. Dat laatste doelt op het groeiende besef bij andere sectoren dat water ook voor hen de katalysator is voor duurzame ontwikkeling.  

Twee Join For Water-partners aanwezig

Vijf centrale thema’s zullen de inhoud van de conferentie bepalen: ‘water voor gezondheid’, ‘water voor duurzame ontwikkeling’, ‘water voor klimaat, veerkracht en omgeving’, ‘water voor samenwerking’ en het ‘decennium voor wateractie’. Binnen het programma kijkt Join For Water specifiek uit naar wat er aan bod komt qua behoud en herstel van zoetwaterecosystemen, en dan vooral naar de verbinding met de ecosysteemdiensten zoals drinkwater en water voor landbouw. Join For Water zet namelijk bij alle projecten in op een systemische benadering van de wateruitdagingen en dat is ook de input die we gegeven hebben bij de voorbereiding van de conferentie. Bovendien zullen twee van onze partnerorganisaties uit Ecuador (Protos Andes) en Burundi (AVEDEC) met steun van Join For Water de bovenstaande standpunten verdedigen op zij-evenementen georganiseerd door de Vlaamse Overheid. 

De organisatie gebruikt klare taal: ‘hier stopt het eindeloos palaveren en stimuleren we actie’. Volgens de Verenigde Naties moeten de inspanningen rond water wereldwijd namelijk vier keer sneller gaan om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. De conferentie wil in een UN Water Action Agenda tot duidelijke toezeggingen en acties komen, met een sterke focus op versnelde uitvoering en verhoogde impact om de doelstellingen van SDG6 te behalen. Er is echter één woord dat doorheen de tekst hardnekkig de kop opsteekt en daarbij de verwachtingen ietwat tempert: voluntary. Het wordt dus uitkijken worden of de ambitieuze doelstellingen van de conferentie ook echt opgepikt zullen worden door de deelnemende actoren.    

 

Meer info over de conferentie vind je hier.