Ik steun
sluit

Nieuws

Tuinen zijn kostbaarder dan je denkt

België behoort wereldwijd tot de groep van landen met ‘extreme waterstress’: het verschil tussen vraag en aanbod is bij ons klein. Daar ligt een uitdaging voor het beleid, maar ook als individu kunnen onze bijdrage leveren.

Felle onweersbuien met veel regenvlagen en tegelijkertijd periodes van extreme hitte. Ook België ontsnapte er deze zomer niet aan. Maar hoe kan een land als het onze met deze kwakkelzomer dan slechte punten scoren op vlak van waterstress? Een nieuwe studie (2023) van het World Resources Institute plaatst België onder de categorie ‘extreme waterstress’. België gebruikt minstens 80% van zijn beschikbare watervoorraad voor de huishoudens, de landbouw, de industrie… Dat is opmerkelijk, want Zuiderse landen zoals Frankrijk en Spanje waar men al heel de zomer kreunt onder een extreme droogte vallen niet onder de categorie ‘extreme waterstress’. Dat lijkt mekaar tegen te spreken, België kampt met waterstress, terwijl verschillende straten in Vlaamse gemeenten en steden deze zomer blank stonden? De verklaring? In België is het aanbod water klein, en de vraag naar water erg groot.

Watervriendelijke tuinen

Om in de toekomst de watervoorraden voor huishoudens, drinkwaterproductie, landbouw en industrie veilig te stellen, moeten we op zoek naar creatieve oplossingen. Wist jij dat een deel van de oplossingen in onze tuinen ligt? Tuinen vangen water op, bufferen hemelwater en laten water infiltreren en dragen zo sterk bij aan de strijd tegen waterschaarste. Als er te veel verhard wordt, dringt er minder regenwater in de grond en lopen rioleringen over. Door jouw tuin waterdoorlaatbaar te maken kan je mee onze watervoorraden beschermen! Marijke Huysmans, professor aan de VUB, stelt dat er tot 15 miljard liter water meer de bodem in zou sijpelen als elke Vlaming 10 vierkante meter terras zou ontharden. Investeren in tuinen is dus een echte win-win. De tuinen beslaan maar liefst 12,5% van de oppervlakte in Vlaanderen.. Als onze tuinen meer als sponsen functioneren, maken we ook de straten waterproof.

Aan de slag met tuineigenaars en -gebruikers

Om het potentieel van tuinen te benutten moeten burgers ondersteund, gestimuleerd en beloond worden als ze met hun tuin het verschil willen maken. Join For Water lanceerde samen met Temse en Landen dit najaar de campagne ‘Maak je tuin waterproof’. We geloven in het potentieel van tuinen en in de kracht van burgers. Burgers kunnen met hun tuin het verschil maken als ze weten wat ze doen en waarom ze het doen. Samen met de inwoners van deze gemeenten gaan we de uitdaging aan en maken we zoveel mogelijk tuinen in slechts drie maanden watervriendelijk. Iedere maand staat één thema centraal: ontharding, infiltratie en wateropvang. De inwoners krijgen elke maand vier opdrachten in hun mailbox die ze zelfstandig kunnen uitvoeren (bv. regenwaterpijp afkoppelen, tegelwippen, tuinplan ontwerpen …). Ondertussen hebben al heel wat burgers in Temse en Landen actie ondernomen. De campagne loopt nog tot 9 december! Benieuwd? Neem snel een kijkje op de ‘Maak je tuin waterproof’-website.

 

Meer weten over dit project?
Contacteer valentien.goethals@joinforwater.ngo