Ik steun
sluit

Nieuws

River clean-up, ook in Oeganda

Bewustmaking van kwalijke praktijken is een eerste stap naar betere waterkwaliteit. (c) Joseph Muhumuza

Oeganda – Waar menselijke activiteiten zich afspelen, geraakt de natuur vervuild. Dat lijkt helaas een wetmatigheid. Ook de rivier Mpanga is daar het slachtoffer van.

De rivier de Mpanga speelt een essentiële rol in de groei en ontwikkeling van de maatschappij – water ondersteunt de menselijke economische activiteiten. Maar landbouw, industrialisatie en stadsuitbreiding hebben een negatieve invloed op de rivier en de waterkwaliteit.

De slechtere waterkwaliteit in een flink stuk van de Mpanga – in het westen, van het district Kabarole met de stad Fort Portal tot de districten Kamwenge en Kitagwenda – is een gevolg van de snelle bevolkingsgroei in het stroomgebied van de rivier. Huishoudens en landbouw winnen water uit de Mpanga, maar daarnaast komt ook afvalwater in de rivier terecht, doet de rivier dienst als wasplaats voor motorvoertuigen, worden zand en water onttrokken voor de bouwactiviteiten…

De vervuiling is goed zichtbaar, het water is op sommige plaatsen bruin in plaats van helder, er drijft afval en puin rond en de oevers zijn aangetast.

Bewustmaking en bescherming

Mpanga
(c) NRDI

Onze partner NRDI, een ngo uit Fort Portal, werkt met ons aan integraal beheer van de watervoorraden om de situatie in het stroomgebied aan te pakken. In de bovenloop van de Mpanga, in Karangura sub-county (Kabarole), werken ze in de eerste plaats hard aan bewustmaking over de bescherming en het behoud van de Mpanga en zijrivieren, aan promotie van betere landbouwpraktijken, zoals agrobosbouw met inheemse boomsoorten op boerderijen. Ze leggen ook demonstratiebossen aan voor educatie en promoten ecologische alternatieven zoals bijenteelt die minder belastend is dan veeteelt. Ook moedigt NRDI gezinnen en instellingen aan ecologische toiletten te bouwen die het grondwater minder vervuilen. Door de aanplant van inheemse bomen, bamboe en andere geschikte vegetatie binnen de bufferzone van 100 m rond de rivier worden de oevers weer stabieler.

Met al deze maatregelen zal de Mpanga weer zijn volwaardige rol als natuurlijke hulpbron met verschillende ecosysteemdiensten kunnen vervullen, nu en voor de komende generaties.

Meer over NRDI.

 

 

Met de financiële steun van:

Provincie Vlaams Brabant