Ik steun
sluit

Nieuws

Op naar een blauwgroene speelplaats

De kinderen hadden ook hun zeg via workshops. (c) Join For Water

Hof Pepijn in Landen

De leerlingen en leerkrachten van kleuter- en basisschool Hof Pepijn in Landen, Vlaams-Brabant, zijn al lang aan het dromen van een nieuwe speelplaats. Wanneer het regent, staan er plassen precies waar de leerlingen hun rij vormen bij het belsignaal, en wanneer de zon fel schijnt, zoeken de kinderen meer koele plekjes in de schaduw. Daarom worden er volop plannen gemaakt om het speelterrein van de school ‘blauwgroen’ te maken. Blauw, om ruimte te maken voor water. Groen, want een natuurlijke speelplaats is gezond en nodig voor een betere waterhuishouding.

Een blauwgroene speelplaats is meteen ook een prikkelende en engagerende plek waar de leerlingen kunnen groeien en bloeien. Een amfitheater en enkele buitenklassen zetten aan tot buiten leren. Een moestuin, bloemenweide, bijenhotel, zwaluwnesten, pluktuin en wadi bieden dan weer heel wat educatieve mogelijkheden. Een blauwgroene speelplaats is meteen een uitbreiding van de leslokalen. Buiten spelen én leren: check!

Aan de slag met leerlingen en leerkrachten

Zo’n project vraagt om samenwerking en inspraak van alle actoren. Join For Water ging daarom samen met Hof Pepijn aan de slag om tot een speelplaatsvisie en herinrichtingsplan te komen. Want een visie die gedragen is door de hele schoolgemeenschap, maakt een project sterk. Het schoolfeest kreeg een aparte stand waar ouders en sympathisanten mee konden nadenken over de herinrichting van de buitenruimte. De leerkrachten werkten op de personeelsvergadering aan de speelplaatsvisie en een kleinere werkgroep ging er later mee aan de slag.

Ook de leerlingen kregen inspraak in hoe hun speelplaats eruit zou zien. Join For Water gaf enkele workshops om hen te informeren over het belang van water en natuur op school, waarna ze zelf aan de slag gingen met een blanco plattegrond van hun speelplaats. En het resultaat mag er wezen! Ondertussen ligt er een praatplan op tafel, een eerste versie van het herinrichtingsplan waar alle betrokken partijen in september nog eens rond gaan zitten om verdere input te leveren.

Back to school!

Back to school en op naar een blauwgroene toekomst waar buiten spelen en leren hand in hand gaan. Dat is alvast waar we in Landen het verschil mee maken. Join For Water wil inzetten op participatie van àlle betrokken actoren. Betrokkenheid, gedeeldheid en samenwerking versterken dit soort projecten.

 

Meer weten over dit project?

Contacteer jan.lippens@joinforwater.ngo