Ik steun
sluit

Nieuws

Onderwijsactoren duiken in duurzaam watergebruik

Wereldwaterdag@School blijft een vaste campagne in de onderwijswerking.

De afgelopen 5 jaar rolden we piloottrajecten uit rond duurzaam watergebruik in 6 Vlaamse gemeenten en scholen binnen die gemeenten. Januari 2022 was het startschot om deze trajecten op te schalen, en jongeren krijgen hier als watergebruikers en -bespaarders van de toekomst opnieuw een belangrijke plaats in.

Join For Water wil in Vlaanderen brede gedragsverandering creëren, zodat duurzamer wordt omgesprongen met water. We werken daarvoor samen met bedrijven, middenveldorganisaties en overheden, maar intussen ook al vele jaren met de onderwijssector.

 

Opgefriste samenwerking met het onderwijs

Nieuw in de onderwijswerking zijn de trajecten met lerarenopleidingen, het grotere bereik van onze trajecten voor leerkrachten en directies, en de intensere samenwerking met koepels en vormingsaanbieders.

Bij de onderwijsactoren is er alvast veel enthousiasme. De urgentie van de wateruitdagingen is duidelijk en in onze trajecten, workshops en educatieve materialen geven we concrete invulling aan de nieuwe eindtermen. We reiken tools aan om met leerlingen te systeemdenken, filosoferen en creatief te denken rond wateruitdagingen. We ondersteunen leerkrachten om vanuit design thinking met hun leerlingen vanuit onderzoek tot actie te komen. We inspireren en begeleiden scholen hoe duurzaam watergebruik te integreren in de infrastructuur, aankoopbeleid, catering, ouder- en buurtwerking …

 

Méér leerkrachten bereiken

De komende 5 jaar werken we samen met minstens 500 directies, leraren, leraren in spe en hun docenten. Met 4 lerarenopleidingen startten we reeds een diepgaand traject. Een tiental scholen engageren zich dit schooljaar in de watertrajecten en worden een WaterWijze klas of school. In september-oktober duiken we met hen in een eerste prikkelworkshop.

Met dit programma willen we méér leerkrachten bereiken, zowel binnen als buiten de trajecten. Samen met andere onderwijsactoren en -platformen zoals de koepels, Eekhout Academy, Schoolmakers, Kruit, MOS, Klascement, Klasse… zetten we het belang van werken rond duurzaam watergebruik op school en ons educatief materiaal breder in de kijker bij leerkrachten en directies.

 

Campagnes met leerlingen

Naar aanleiding van Wereldwaterdag@School lanceren we dit jaar samen met GoodPlanet en BOS+ de campagne ‘Eet minder water, eet meer plantaardig’. We dagen scholen uit om op 22 maart 2023 deel te nemen aan het grootste plantaardige feest om water en bossen te redden.

Ten slotte geven we de komende 5 jaar samen met onze collega’s en partners in Burundi, Mali, Benin, Ecuador en Peru jongeren als ambassadeurs een stem voor water. Via filmpjes verheffen ze hun stem naar hun eigen beleidsmakers én naar het internationale beleid.

Samen duiken we er in!