Ik steun
sluit

Nieuws

Natuurbehoud en ontwikkeling hand in hand

Opvallende pijlers bakenen de beschermde zone af. (c) JESE

Oeganda – Het instellen van bufferzones als een beschermende barrière tussen menselijke activiteiten en kwetsbare habitats, blijkt een succesvolle aanpak in de Mpanga Gorge in het Kitagwenda District in Oeganda.

Zoals bekend bestaat deze zone uit diverse habitats zoals bossen, beken en unieke fauna en flora. De snelle bevolkingsgroei en de toegenomen menselijke activiteiten bedreigden echter dit fragiele ecosysteem, met mogelijk onherstelbare schade als gevolg. De bewoners, de lokale overheid en de organisaties Join For Water en JESE startten daarom een gezamenlijke inspanning.

Samen moesten ze een balans vinden tussen menselijke behoeften en ecologische bescherming om het voortbestaan van de Mpangakloof als ecosysteem te verzekeren.

De eerste stap was het definiëren en instellen van een bufferzone rond de Mpanga kloof. In overleg met de lokale gemeenschappen kwamen we tot een consensus over de grenzen ervan. De zone is afgebakend met duidelijke pijlers. Deze bufferzone vormt nu een schild tegen schadelijke menselijke activiteiten, zoals ontbossing, illegale visserij en het platbranden van zones met waardevolle planten.

Handhaving en sensibilisering

Om de bufferzone te respecteren zijn controle en handhaving nodig. Regelmatige patrouilles en initiatieven vanuit de gemeenschap voorkomen inbreuk en schrikken mogelijke overtreders af.

Vormingen over de waarde van een gezond ecosysteem en de voordelen van bescherming van de bufferzone, ondersteunen de concrete acties. Zo zien de bewoners het belang in van hun actieve deelname aan de bescherming van de Mpanga kloof.

Ecotoerisme

En niet alleen het milieu vaart er wel bij. Er zijn ook positieve sociaaleconomische gevolgen, zoals ecotoerisme en milieuvriendelijke landbouw. Met de prachtige natuur van de regio als troef worden bezoekers aangetrokken om de kloof te verkennen en tegelijkertijd bij te dragen aan de lokale economie.

Deze integratie van natuurbehoud en ontwikkeling vormt een echte win-winsituatie, en kan als voorbeeld dienen voor vergelijkbare regio’s met vergelijkbare uitdagingen.

 

Oorspronkelijke tekst: Tusiime Lawrence & Christopher Busiinge (JESE)

Met de financiële steun van:

Provincie Vlaams Brabant