Ik steun
sluit

Nieuws

Live Nation festivals: bekers voor gezonde natuur!

De Mayo-Chinchipe in Ecuador. (c) Dries Moorthamers

BELGIË – Ga je binnenkort naar Werchter Boutique (17/6), TW Classic (18/6) of Rock Werchter (29/6 – 2/7)? Drop dan je beker in een van de ‘gitterboxen’ en steun zo Join For Water!

Einde van de dag en geen zin meer om bekers terug te brengen naar een recycle/return point? Gooi je beker dan vooral niet weg, maar drop hem in één van de ‘gitterboxen’. De opbrengst van de bekers die in deze boxen belanden gaat naar Join For Water. Op Werchter Boutique en TW Classic vind je de gitterboxen op het festivalterrein, op Rock Werchter staan ze op The Hive.

Live Nation, de organisatie achter onder meer Rock Werchter, TW Classic en Werchter Boutique vindt duurzaam omspringen met water belangrijk en steunt daarom twee Join For Water-projecten: één dichtbij, in Landen (Vlaams-Brabant) en één in Ecuador/Peru. We danken Live Nation voor dit geweldige initiatief en de bijdrage aan onze projecten.

Landen

De stad Landen werd al verschillende keren getroffen door extreme overstromingen. De stad plant daarom verschillende vergroeningsprojecten, om meer ruimte te creëren voor natuur en water. Hoewel deze initiatieven een directe impact hebben op de omgeving van bewoners, worden zij zelden bij het besluitvormingsproces en bij de uitvoering betrokken. Join For Water brengt hier verandering in en laat burgers deel uitmaken van de oplossing door in 2023 en 2024 een participatietraject op te zetten.

Peru/Ecuador

In het stroomgebied van de Mayo-Chinchipe – een bronrivier van de Amazone – wordt een gebied van 500 hectare beschermd om kwaliteit en kwantiteit van water te garanderen en CO2-opslag te vergroten. Daarnaast wordt ingezet op de modernisering van de bestaande drinkwaterinfrastructuur, en op overlegplatformen. De geplande activiteiten zullen de toegang tot ecosysteemdiensten verbeteren en de veerkracht van gemeenschappen en het milieu tegen de gevolgen van klimaatextremen versterken. Kwetsbare groepen worden daarbij expliciet betrokken.