Ik steun
sluit

Nieuws

Harde cijfers in het Betonrapport 2024

Ontharden is de boodschap, om het regenwater de gelegenheid te geven in de bodem te dringen.

Natuurpunt en Breekijzer publiceerden recent hun Betonrapport 2024, opgemaakt i.s.m. HOGent.

In totaal kwamen er in Vlaanderen tussen 2013 en 2021 maar liefst 15.000 hectare verharding bij, of gemiddeld meer dan vijf hectare per dag.

Doordat er voortdurend verhard wordt, groeit de opgave om verder te ontharden alleen maar. Netto moeten we al meer dan 20.000 hectaren ontharden, terwijl dit bij de aankondiging van de Betonstop in 2016 over 10.000 hectaren ging.

In dit verkiezingsjaar brengt het Betonrapport de cijfers zwart op wit, en tonen kaarten ons de evolutie. Het rapport schetst de beleidscontext en de uitdagingen, gevolgd door een evaluatie, goede praktijkvoorbeelden en aanbevelingen.

Overzicht per gemeente

Van elke Vlaamse gemeente, 300 in totaal, kan je een fiche downloaden met daarop in duidelijke cijfers de huidige toestand en de evolutie inzake verharding.

De boodschap van Natuurpunt en Breekijzer is eenvoudig: voor elke vierkante meter die nog verhard wordt, moeten er elders dubbel zoveel onthard worden.

Lees er alles over op de website van Natuurpunt.