Ik steun
sluit

Eindejaarscampagne

Geef een kostbaar geschenk: zuiver drinkwater voor de Andes

Het grensgebied tussen Ecuador en Peru. (c) Brent De Smedt

(c) Brent De Smedt

Tijdens deze eindejaarsperiode willen we graag met jou het glas heffen. Een glas vol fris, helder, gezond water… Onze wens is dat alle mensen ter wereld dit kunnen doen: iedereen heeft recht op gezond drinkwater. Om dat waar te maken, hebben we jouw steun nodig!

Want er is nog werk

Want er is nog werk, veel werk! Neem nu de bewoners van de bergdorpen op de grens tussen Ecuador en Peru. Hier wonen vooral landbouwers, koffieboeren en veetelers met hun gezinnen verspreid over kleine dorpen en gehuchten.

Vandaag heeft aan Ecuadoriaanse kant van het grensgebied amper de helft van de inwoners toegang tot zuiver water. Aan Peruviaanse kant is de situatie nog schrijnender. Daar is dit slechts 4 op 10. Dit gebrek aan water komt er niet zomaar. In het gebied worden steeds meer bomen gekapt om plaats te maken voor landbouw en veeteelt. De kale grond neemt het regenwater veel minder goed op. De grondwaterreserves zakken elke maand.

En het schaarse water dat overblijft? Dat is vaak vervuild door de mest van het vee. Kinderen die het water toch drinken – er is nu eenmaal niets anders – worden ernstig ziek.

Door de klimaatverandering regent het steeds heviger in de regio. De ontboste gronden kunnen het water niet opvangen en laten doorsijpelen naar de grondwaterreserves. De bevolking heeft hierdoor regelmatig te kampen met overstromingen. Die vervuilen het water en vernietigen de bestaande, vaak verouderde waterinfrastructuur.

Andes Rosario 2
Rosario en haar dochter moeten zich regelmatig behelpen met water uit de rivier. (c) Join For Water

Klinkt het bekend ? Helaas is het een fenomeen waar wij en vele anderen mensen over de hele wereld mee te maken krijgen. Aanpassen is nodig, en voldoende middelen om verandering te brengen evenzeer.

Geef jij deze eindejaarsperiode een bijzonder kostbaar geschenk?

Om proper en gezond water in  de dorpen te brengen werkt  Join For Water samen  met Protos Andes, onze partner in de Andes. Zij zijn gespecialiseerd in drinkwater en ijveren  voor  het recht op zuiver water voor iedereen.

Samen zorgen we voor zuiver drinkwater in dit gebied
Als 1.300 mensen hier elk 50 euro schenken, dan maken we echt een verschil voor het leven van 1.300 inwoners van die bergdorpen in de Andes.

1.300 giften x 50 € = 65.000 € = 1.300 mensen die een duurzame toegang krijgen tot drinkbaar water.

  • 40.000 € om de drinkwaterinfrastructuur te herstellen
  • 25.000 € om de waterbronnen af te bakenen en te beschermen tegen ontbossing.

Je kan op twee manieren steunen:

  • Doe eenvoudig een gift online.
  • Schrijf je liever over? Je gift is welkom op BE22 5230 8036 1747, rekening van Join For Water, met mededeling JFW52.

Fiscaal attest: we bezorgen je in maart* een fiscaal attest waarmee je 45% van je gift terugkrijgt via de belastingen.

Dank je wel, je steun is van onschatbare waarde.

 

* maart: giften in 2023 = fiscaal attest in maart 2024
* maart: giften in 2024 = fiscaal attest in maart 2025

Andes, Rosario Jimenez

Getuigenis

In de zomer is er erg weinig water, dan hebben we nauwelijks genoeg om te koken. Om ons te wassen gebruiken we dan water uit de rivier. Dat is al jaren zo. We proberen mekaar te helpen en zowel de mannen als de vrouwen gaan water halen, maar daar kruipt erg veel tijd in.

We kijken ernaar uit om voldoende gezond drinkwater dichter bij huis te hebben.

Rosario Jiménez Angüisaca, inwoner van Palanda, Ecuador

Ja, ik geef een kostbaar geschenk

Met jouw steun zorgen we voor zuiver drinkwater voor meer dan 1.000 mensen in de bergdorpen op de grens met Ecuador en Peru.

Zuiver drinkwater voor de Andes