Ik steun
sluit

Nieuws

Een waterleiding is een publiek goed

Dankzij de inspanningen van vele partijen kan het drinkwaternet verder uitgebreid worden in Bunia. (c) Join For Water

DR CONGO – Bunia – Join For Water is met zijn partner CIDRI al meer dan 30 jaar actief in de provincie Ituri. Tienduizenden mensen kregen al toegang tot drinkbaar water. Maar het blijft een dagelijkse opdracht om de drinkwatervoorziening verder uit te breiden en te hameren op respect voor een aantal regels.

De coördinator van onze partner CIDRI, Innocent Ngandru, drong er bij de overheid op aan om de waterleidingen die meerdere wijken van de stad Bunia bedienen, af te bakenen en zo te voorkomen dat er huizen overheen gebouwd worden. De leidingen liggen immers in publieke grond en het is aan de overheid om hier toezicht op te houden. Hij bracht deze boodschap tijdens een panelgesprek dat CIDRI organiseerde n.a.v. Wereldwaterdag.

Ook de hoofden van de wijken riep hij op om de bevolking bewust te maken van dit probleem dat steeds vaker opduikt in Bunia en omgeving. CIDRI werkt momenteel aan het 17e drinkwaterproject in Ituri in het subdistrict Kanyasi. Deze drinkwatervoorziening is eigendom van de Congolese overheid, hoewel CIDRI het uitvoert.

CIDRI is ook dankbaar voor de inspanningen van het provinciaal bestuur (onder leiding van de militaire gouverneur) waardoor de werkzaamheden in het brongebied van Ritsi (Djugu) kunnen worden hervat. Dit past in de verdere uitbreiding van de watervoorziening van het stadsdistrict Kanyasi.

De coördinator van de ngo COSAE riep in zijn bijdrage de overheid op om meer in de drinkwatersector te investeren. De meerderheid van de inwoners van Ituri beschikt immers nog niet over veilig drinkwater en heeft nog te lijden onder ziekten veroorzaakt door onzuiver water.

Hij pleitte ook voor een correcte manier van omgaan met het water, en voor het voorkomen van verspilling. Want de watervoorraden zijn niet onuitputtelijk en mogen geen bron van conflict worden.

 

Meer over onze partner CIDRI.