Ik steun
sluit

Nieuws

Het dorp Houin is beschermd tegen overstromingen

Benin – Erosie op hellingen zorgt voor het continu dichtslibben van het meer Toho en het lager gelegen deel van de vallei van Houin. Bij overvloedige regenval kan het water niet meer voldoende worden opgevangen. Gevolg: overstromingen, en nood aan actie.

De voorbije jaren waren we al actief rond het meer van Toho. Er is een watercomité opgericht, en er kwam een actieplan dat al meteen werd uitgevoerd. Een belangrijk aandachtspunt betrof dit meer. Het meer geraakt immers almaar meer opgevuld door de sedimenten die uit de kleinere stroomgebieden errond aangevoerd worden.

In 2021 deed Join For Water onderzoek naar dit probleem en bepaalde het samen met de bewoners enkele acties. Doel daarvan is de aanvoer van stenen en aarde naar het meer en de lager gelegen delen verhinderen. De vallei van Houin – in het district Lokossa – staat met stip genoteerd om aan te pakken.

Deze vallei heeft vrij steile hellingen waar de erosie hevig is. Het dorp Houin dat in het lager gelegen deel van de vallei ligt wordt hierdoor meer en meer blootgesteld aan overstromingen. Bij hevige neerslag kan het water immers niet meer worden gestockeerd. Elk jaar wordt het dorp getroffen door overstromingen. Met de dorpshoofden maakten we de afspraak om enkele werken uit te voeren:

  • het weghalen van de sedimentlaag in het lager gelegen deel van de vallei bij het dorp en bij de brug die grotendeels verstopt is en de waterafvoer bemoeilijkt;
  • de aanleg van taluds, een soort dijken die bescherming bieden tegen overstromingen; de taluds worden gemaakt met de weggehaalde stenen en aarde; aanplantingen stabiliseren het geheel;
  • de aanleg van een ‘filterdijk’ stroomopwaarts van Houin (een structuur met stenen die de toevoer van water en sedimenten beperkt).

 

Benin Houin
De inwoners helpen mee bij het opwerpen van de talud.

 

Inbreng van de bevolking

Met de steun van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (Vlaamse Overheid) behaalden we deze resultaten:

  • bescherming van personen en goederen tegen overstromingen;
  • beheersing van sedimenten en waterstromen;
  • diversificatie van biologische habitats, typisch voor het laagland.

De inwoners hadden hun inbreng bij de keuze van de locaties en van het soort ingrepen. Ook bij het mobiliseren van de mensen om deel te nemen aan de werkzaamheden was iedereen betrokken.

De inwoners van Houin zijn zeer tevreden over deze werken, het verschil is immers duidelijk merkbaar.

(Originele tekst: Francis Guyon)