Ik steun
sluit

Nieuws

Coalitie van landbouwers en maatschappelijke verenigingen eisen stem in overleg over toekomst van de landbouw

Join For Water steunt de oproep voor meer inspraak in het overleg over toekomst van de landbouw. Een duurzame landbouw kan niet bestaan zonder het beschermen van de zoetwatervoorraden zowel in Vlaanderen als elders. Lees hieronder ons gemeenschappelijk standpunt:

Vorige week stonden de boeren op straat. Terecht, er wordt hard gewerkt en amper verdiend. Politici struikelen over elkaar om in de natuur- en milieuwetgeving te hakken. Maar de fundamentele eis, namelijk bestaanszekerheid voor de boer.in, blijft hierdoor niet alleen onbeantwoord; hij wordt actief ondermijnd. Een ander landbouw- en voedselbeleid dringt zich op: één dat het samengaan van boer.in, gezond voedsel, voedselsoevereiniteit én de omgeving echt centraal stelt. Dat vraagt een fundamentele en brede maatschappelijk dialoog, stellen meer dan dertig organisaties. Zij verwachten dat hun stem ook gehoord wordt.

Gebrek aan landbouwvisie is het probleem, niet de Green Deal

Met verbazing stellen we vast dat de Vlaamse Regering discussieert over de toekomst van landbouw en daar slechts 3 landbouworganisaties bij betrekt. De eisen die op tafel liggen, gaan enkel over het schrappen van milieumaatregelen en wat schaven aan het bestaande systeem. De discussie over de toekomst van landbouw buigt men reflexmatig om tot een valse tegenstelling tussen landbouw en natuur. Opnieuw raken de echte problemen niet aangepakt: een landbouwsysteem dat afhankelijk is van pesticiden, grootschalige import van kunstmest en veevoer voor een té grote veestapel is niet houdbaar.

Boeren hebben nood aan een fundamenteel ander beleid dat de gigantische uitdagingen van ons landbouw- en voedselsysteem in zijn totaliteit aanpakt, en boer.in.nen een waardig inkomen en toekomstperspectief garandeert binnen de draagkracht van natuur en milieu, zowel in Vlaanderen als elders.

Agro-ecologische en biologische boeren mee in discussie 

Kortzichtige gunsten verlenen,  helpt de boer.in geen stap vooruit. We hebben nood aan een langetermijn landbouwvisie, die samen spoort met de Green Deal en ademruimte geeft om de omslag te maken naar een bedrijfsvoering die samenwerkt met natuur en omgeving. We verwachten dat de discussie binnen de Vlaamse regering gaat over:

  • Een eerlijke prijs voor de boer.in in een keten die duurzame producten waardeert en die via langetermijncontracten de boer.in als volwaardige speler erkent, in een markt die geïmporteerde producten gelijk behandelt.
  • Een landbouwbeleid met minder administratie, dat niet bouwt op hectaresteun, maar op meerwaarde voor de samenleving; en een landbouwinvesteringsfonds dat integrale oplossingen ondersteunt.
  • Een makkelijke toegang tot betaalbare landbouwgrond voor landbouwers, via een doordachte grondenbank, binnen een kwaliteitsvol buitengebied met ruimte voor bos en natuur.

Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om die dialoog op een betere manier te faciliteren dan vandaag gebeurt. Problemen kunnen we niet oplossen met de denkwijze die ze veroorzaakt. Er is nood aan verschillende perspectieven en aanbevelingen in het debat en dat op een transparante manier. De expertise van álle landbouwers moet urgent aan tafel komen, maar ook die van het bredere middenveld. Dit is van cruciaal belang omdat een duurzaam landbouw- en voedselsysteem zich ontvouwt in een maatschappelijke context, zowel in België als internationaal. Door samen oplossingen te formuleren, te overleggen en een richting uit te werken, komt landbouw weer midden in de samenleving te staan.

Onderstaande organisaties zien de uitnodiging tegemoet.

Ondertekend door:

1. Voedsel Anders
2. BioForum
3. VAC
4. CSA-netwerk
5. Boeren & Buren
6. Bond Beter Leefmilieu
7. Bos+
8. Broederlijk Delen
9. Climaxi
10. De Landgenoten
11. Dierenartsen zonder Grenzen
12. Eatmosphere
13. Faire Gemeente
14. FIAN
15. Food Forest Institute
16. Greenpeace
17. Join For Water
18. Landwijzer
19. Linked.Farm
20. Natuurlijk imkeren
21. Natuurpunt
22. Oost west Centrum
23. Oxfam België/Belgique
24. Pomona
25. Proveg België
26. Rikolto
27. Solidagro
28. Velt 29. Vitale rassen
30. Voedselteams
31. Wervel
32. West-Vlaamse Milieufederatie
33. WWF