Ik steun
sluit

Nieuws

Bos opofferen voor landbouw? Het moet anders

Zwerflandbouw vernielt het regenwoud: een stuk bos wordt omgehakt en in brand gestoken om dan als landbouwgrond te dienen. (c) Harald van der Hoek

DR CONGO – Onze collega David Ushindi Chishugi trok 2 dagen naar Ghana voor een seminarie over het beheer van natuurlijke hulpbronnen, zoals water. Hij belichtte er het Join For Water-programma en de strategie voor de Congolese provincie Tshopo.

“Het regenwoud in de provincie Tshopo wordt bedreigd door de klimaatverandering en menselijke activiteiten. De bossen ondergaan verschillende veranderingen waardoor waterbronnen verontreinigd raken. Water is in Tshopo een zeer kwetsbare natuurlijke hulpbron.

Zwerflandbouw* is momenteel de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van de bossen en verstoort hun vermogen om de watervoorraden te reguleren. De bosecosystemen vervullen een sleutelrol: ze voorzien in het levensonderhoud van de mensen die er wonen en beschermen hen tegen natuurrampen. De gemeenschappen in Tshopo zijn afhankelijk van de ecosysteemdiensten om water van voldoende kwaliteit te leveren voor huishoudelijk gebruik en om de druk op de watervoorraden te verlichten.

In deze regio hebben de overheden onvoldoende capaciteit om de watervoorraden te beheren. Er bestaan ook weinig studies over de beschikbaarheid van water per regio. Daarom wil Join For Water met zijn partners de huidige situatie in de provincie Tshopo en het verband met klimaatverandering en bosdegradatie onder de loep nemen.

Deze studies zijn nodig om kennis te ontwikkelen en antwoorden te vinden op de moeilijke situatie waarin de bewoners zich bevinden. De beheersvoorschriften van de bosecosystemen moeten beter, zowel voor het lokale als het nationale niveau, zodat ze aangepast zijn aan de context. De studies kunnen de beleidsmakers ondersteunen bij het beheer van de hulpbronnen. Kennisopbouw is ook noodzakelijk voor de bevordering van goede landbouwpraktijken.”

 

David (groene pijl) en andere deelnemers van het seminarie.

Deze boodschap bracht onze collega David Ushindi Chishugi begin maart op het seminarie van de Universiteit van Ghana (Instituut voor Afrikaanse studies) over de toestand en het beheer van natuurlijke hulpbronnen in plattelandsgebieden in Afrika ten zuiden van de Sahara. David is adviseur “bescherming en het behoud van zoetwatervoorraden” bij Join For Water in DR Congo.

Bekijk ook het fragment uit het VRT-journaal van 20 maart 2023: een nieuw VN-klimaatrapport en een verslag uit de zone waar Join For Water met Tropenbos actief is (start op 19′.07”).

VRT NWS journaal – maandag 20 maart 2023 om 19:00 | VRT MAX

 

* Bij zwerflandbouw wordt na enkele jaren een stuk landbouwgrond verlaten om verderop meer vruchtbare grond in gebruik te nemen. Daarvoor wordt een stuk bos omgehakt en later in brand gestoken.