Ik steun
sluit

Nieuws

Boomplantactie in Burundi in volle gang

(c) Greening Burundi

BURUNDI – Onze eindejaarsactie focuste onder meer op de bescherming van watervoorraden in Bubanza, in Burundi. Hiervoor zouden we bomen planten, want die houden water in de grond. Een update!

Bomen houden niet enkel water in de grond, ze zijn ook belangrijk om bodemerosie tegen te gaan. Dat is het proces waarbij grond verplaatst wordt, bijvoorbeeld bij hevige regenval: grond op een kale helling wordt in een klap weggesleurd – we spreken dan van een landslide – of vruchtbare bodem wordt weggespoeld waardoor de resterende grond ongeschikt wordt voor landbouw. Bodemerosie en opdrogende bronnen vormen in Burundi al jaren een uitdaging voor verschillende ecosystemen en hun bewoners.

In de gemeente Bubanza zijn intussen drie boomkwekerijen opgestart, waar duizenden zaailingen worden opgekweekt. Dankzij onze partners Greening Burundi, AVEDEC en ADISCO zijn intussen 31.096 jonge boompjes geplant, waardoor deze actie van het project bijna voor de helft is gerealiseerd (de doelstelling is 70.000 boompjes). 199 inwoners uit het bovenstrooms gebied hebben zich hier voor ingezet. Er werden loof- en fruitbomen geplant, maar er zijn ook bomen voorzien in het kader van boslandbouw (‘agroforestry’). Boslandbouw combineert het planten van bomen met landbouw, wat de voedingswaarde van de bodem en dus ook de landbouwopbrengst ten goede komt.

Daarnaast zetten ook 444 leerlingen uit 4 scholen hun schouders onder de plantactie. De schooldirecteurs stelden de betrokkenheid bij het project op prijs, want ook de scholen zullen baat hebben bij extra bomen. De klimaatverandering laat zich in de regio immers nog op een andere manier voelen: extreme rukwinden brengen geregeld schade toe aan de schoolgebouwen. Bomen zijn ware klimaathelden: ze beschermen watervoorraden, houden grond vast én zorgen voor een lagere windbelasting.

 

(Later volgt nog een update over andere activiteiten in het kader van de eindejaarsactie.)