Ik steun
sluit

Nieuws

Bescherm kostbare wetlands op World Wetland Day

Op 2 februari is het World Wetland Day, in het leven geroepen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Maar waarom moeten we bijzondere aandacht besteden aan wetlands? Join For Water komt in actie voor wetlands, en jij kan meedoen!

Als we bossen de longen van de wereld mogen noemen, dan zijn wetlands de nieren van onze planeet. Net zoals in ons lichaam regelen ze de vochtbalans en verwijderen ze afvalstoffen. Het belang van wetlands – een verzamelnaam voor alle waterrijke ecosystemen zoals delta’s, moerassen, mangroves, meren – kan niet overschat worden.

  • Wetlands zijn natuurlijke reservoirs die bij hevige regen water bufferen en nadien in de bodem laten infiltreren en zo onze grondwaterlagen aanvullen. Door diezelfde buffering van regenwater spelen ze ook een cruciale rol in het voorkomen van overstromingen.
  • Mangroves in kustgebieden bieden dan weer een natuurlijke bescherming tegen overstromingen die het gevolg zijn van stormen op zee.
  • Door de verdamping van water en de daarmee gepaard gaande afkoeling zijn wetlands de ideale natuurlijke airco’s. Ze reguleren het klimaat in verstedelijkte gebieden die te lijden hebben onder hittestress door klimaatopwarming.
  • Wetlands fungeren ook als natuurlijke waterfilters en bieden ook een enorme rijkdom aan biodiversiteit.
  • Waterrijke gebieden en veengebieden capteren ook CO2 en vormen dus een belangrijk middel om de klimaatverandering tegen te gaan.

 

Wetlands verdwijnen drie maal sneller dan bossen

Wanneer wetlands degraderen of verdwijnen, verliezen we ook al hun diensten. Het lijkt dus evident dat we wetlands naar waarde zouden schatten. Maar de realiteit is anders: sinds de jaren 1700 zijn bijna 90% van alle wetlands ter wereld gedegradeerd, en in de laatste 50 jaar is een derde van alle wetlands ter wereld verloren gegaan. Terecht gaat er veel aandacht naar het verlies aan bos, maar wetlands verdwijnen drie maal (!) sneller dan bossen, vooral ten gevolge van landbouw, urbanisatie en grote infrastructuurwerken. Meer nog: wetlands verdwijnen sneller dan eender welk ander ecosysteem!

 

Reusachtig verlies van wetlands in Vlaanderen…

In de afgelopen 50 jaar zag Vlaanderen ongeveer 3/4e van zijn natuurlijke wetlands verloren gaan. Dat is meer dan het dubbele van het wereldwijde gemiddelde! De gevolgen hiervan zijn dat onze grondwatertafel op vele plaatsen permanent laag staat, en zones die vroeger nooit onder water kwamen te staan, blootgesteld worden aan een verhoogd overstromingsrisico.

 

… maar ook in de rest van de wereld!

Ook elders staan wetlands onder enorme druk, en daar wil Join For Water iets aan doen, samen met jou! Kom daarom in actie op World Wetland Day, en doe een gift voor een van onze wetlandprojecten.

  • Bescherm in Benin de mangroves rond de Ouémé- en Mono-rivieren: we zetten met de gemeenschappen in op beter beheer, herbebossen met mangrovebomen en maken dichtgeslibde zijkanaaltjes weer open, zodat de mangroves kunnen herstellen en de gemeenschappen tegen overstromingen kunnen beschermen.
  • Bescherm in Oeganda het Rushango-wetland door de impact van lokale landbouw te verkleinen en bestaande wetgeving te laten vertalen naar lokale talen en te verspreiden via radioboodschappen. Het Rushango-wetland speelt een belangrijke rol in de lokale (drink)watervoorziening.