Ik steun
sluit

Nieuws

Als je vrouwen sterker maakt, vaart heel de gemeenschap er wel bij

(c) Protos Andes

Ecuador/Peru – Onze partner ProtosAndes zet in op gendergelijkheid in het grensgebied tussen Ecuador en Peru. Daar stroomt de rivier de Mayo-Chinchipe, en voor het beheer van het water en de andere ecosysteemdiensten is het belangrijk dat vrouwen en mannen op gelijke wijze betrokken worden.

ProtosAndes coördineert het project in dit grensoverschrijdend stroomgebied. Onze partner ondersteunt de ontwikkeling van een bestuurskader om het stroomgebied op een democratische en rechtvaardige manier te beheren. Een essentieel aspect daarbij is het aanmoedigen en vormen van vrouwen om deel te nemen aan dit bestuurskader. ProtosAndes volgt hiervoor een specifieke methodologie.

De oprichting van een waterschool, met een afdeling speciaal gericht op vrouwelijke deelnemers, was een eerste stap. Dankzij de school ontstaan netwerken tussen vrouwenorganisaties en ontwikkelen de vrouwen hun talenten en kennis. Centrale onderwerpen zijn het mensenrecht op water, gendergerelateerd geweld, gender en klimaatverandering, en het wettelijke en institutionele kader voor het verdedigen van rechten en het milieu.

Een andere cruciale stap is een beter begrip van de genderdynamiek in het stroomgebied. Gedurende 3 maanden liep een bevraging om de omstandigheden, positie, behoeften en belangen van vrouwen in het stroomgebied in kaart te brengen. Hieruit kwam onder meer een routekaart voor de toepassing van een aangepaste genderstrategie.

Bovendien krijgen vrouwen een expliciete stem in het ontwerp en de oprichting van het democratische bestuurskader.  Ten eerste is tijdens de tweejaarlijkse vergadering gezorgd voor een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, met deelname van alle plichtdragers en rechthebbenden in het stroomgebied. Verder werd een “grensoverschrijdende commissie van vrouwelijke voorvechters van het stroomgebied Mayo-Chinchipe” in het leven geroepen. Die commissie is een vrijplaats voor vrouwen om zich uit te spreken en deel te nemen aan de besluitvorming over het beheerplan van het stroomgebied. Daarnaast is er specifieke ondersteuning voor vrouwen die een leidende functie hebben op lokaal niveau, vooral in de lokale overheid.

Gender en klimaat

ProtosAndes identificeerde nog een aantal uitdagingen, zoals

  • een nog bredere betrokkenheid creëren bij het werk rond ‘gender’,
  • een sterke basis opbouwen voor vrouwelijk leiderschap,
  • vormingen uitbreiden over genderkwesties in relatie met klimaatverandering,
  • acties opzetten om gendergerelateerd geweld te stoppen,
  • een gelijke vertegenwoordiging mannen-vrouwen vastleggen,
  • en ervoor zorgen dat duurzaamheidsfondsen zich richten op de behoeften en belangen van vrouwen.

ProtosAndes is ervan overtuigd dat wanneer je vrouwen sterker maakt, dat ook een gunstig effect heeft op de hele gemeenschap en de organisaties waarin ze betrokken zijn. In een land waar familiaal geweld en gendergerelateerd geweld hoog scoort, is de speciale aandacht voor vrouwen, hun noden en belangen en hun betrokkenheid bij besluitvorming van levensbelang.

2 kleine voorbeelden uit de praktijk

  • Vrouwen ervaren de gevolgen van de klimaatverandering anders dan mannen. Neem nu ‘water’. Vrouwen zijn voor zowat alles verantwoordelijk in het gezin, en dan is het gebrek aan zuiver drinkwater een extra last bovenop al de rest.
  • Veel vergaderingen van allerlei comités gaan in de voormiddag door, wanneer vrouwen druk bezig zijn met het huishouden en het zorgen voor de maaltijd. ProtosAndes pleit ervoor om die vergaderingen op een ander moment te plannen, zodat vrouwen kunnen deelnemen en zich uitspreken.

 

Met de steun van

Provincie Oost-Vlaanderen