Ik steun
sluit

nieuws

Als het bos groen is, is het water blauw

(c) Kim Vercruysse

Het is heel eenvoudig. Water staat niet op zich, maar is een integraal onderdeel van onze planeet. Water verbindt mensen en water verbindt land. Dat was de rode lijn van de Wereld Water Week in Stockholm van augustus 2023, een jaarlijkse conferentie waar NGO’s, universiteiten, overheden en de particuliere sector samenkomen om inzichten over water te delen en om te netwerken. Join For Water was erbij en stak er wat vanop.

Ten eerste hebben gemeenschappen over de hele wereld meer kennis over water dan je zou denken. Ze hebben ook behoeften met betrekking tot water. De kennis en behoeften van alle belanghebbenden moeten erkend en gerespecteerd worden. Dan pas kan men verantwoordelijkheid nemen voor een duurzaam waterbeheer.

Join For Water kent het belang van betrokkenheid van belanghebbenden. Participatie is al jarenlang een essentieel deel van onze strategie, maar geen gemakkelijke opdracht. Het betekent meer dan het organiseren van een infovergadering met diverse betrokkenen. Er moet voldoende tijd voorzien worden om mensen van begin tot eind te betrekken en dat is in kortlopende projecten vaak een uitdaging. Het participatieproces laat zich ook moeilijk vangen in meetbare indicatoren, toch moet vooruitgang gemeten worden. Er moet specifieke aandacht besteed worden aan het betrekken van moeilijk bereikbare doelgroepen zoals inheemse volkeren en jongeren. Tenslotte is het belang van communicatie ontzettend belangrijk. Die zorgen ervoor dat belanghebbenden zich als dan niet aangesproken voelen.

Ten tweede is het belangrijk om te onthouden dat het water onze planeet groen maakt. Alle zoetwaterbehoeften van de mens zijn gekoppeld aan ecosystemen zoals wetlands, rivieren, bossen. Ze helpen ons ook om veerkrachtig te zijn tegen de gevolgen van droogte en overstromingen door enorme hoeveelheden water in hun bodem vast te houden. Hoog tijd dus om deze essentiële ecosystemen te beschermen, niet alleen om onze watervoorraden veilig te stellen, maar ook om de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten en ons eraan aan te passen. Waterbeleid is momenteel echter niet voldoende aanwezig in de klimaatplanning, noch op nationaal als op internationaal niveau. Hoog tijd om water via belangenbehartiging hoger op de politieke agenda te plaatsen.

We staan voor enorme wateruitdagingen. De conferentie heeft aangetoond dat er oplossingen mogelijk zijn maar dat collectieve actie tussen bedrijven, overheden en ngo’s meer dan ooit noodzakelijk is.

Titel is een quote van Mina Guli (Run Blue), Wereld Water Week 2023, Stockholm

Go to the long read >