Ik steun
sluit

WaterWijze school

Inspiratiebundel 'Filosoferen over waterverspilling'

Deze inspiratiebundel ‘Filosoferen over waterverspilling’ wil je vooral goesting geven om met je leerlingen te filosoferen rond waterverspilling en de watervoetafdruk. We zetten daarbij de prikkelende denkvraag ‘Verspil je water als je vlees eet?’ centraal. De inspiratiebundel geeft je inzicht in hoe je zo’n filosofisch gesprek kan voorbereiden en begeleiden. Vervolgens schetsen we 2 concrete lessen, inclusief werkvormen en materialen, om kant en klaar mee aan de slag te gaan.

De vaardigheid filosoferen ondersteunt jouw leerlingen met de nodige 21st century skills om als echte wereldburgers duurzame keuzes te kunnen maken rond watergebruik. De leerlingen leren hierbij standpunten uit te wisselen en argumenten te geven om zo waarden en concepten bij zichzelf en anderen te onderzoeken.

Doelgroep

4de tot 6de leerjaar basisonderwijs

1ste graad secundair onderwijs

Doelstellingen

  • De leerlingen verkennen hun eigen waarden en standpunten rond watergebruik en waterverspilling.
  • De leerlingen kunnen hun keuzes beargumenteren.
  • De leerlingen kunnen hierover in interactie gaan met anderen om zo hun standpunt verder te onderbouwen of net aan te passen.