Ik steun
sluit

WaterWijze school

Inspiratiebundel 'De watervoetafdruk'

De inspiratiebundel ‘De watervoetafdruk’ biedt een mogelijke manier om de uitdagingen rond watervoorraden wereldwijd in de klas te brengen. Stap per stap ontdekken je leerlingen dat we veel meer water gebruiken dan het water uit de kraan, dat hun mening over duurzaamheid gehoord mag worden en dat hun consumptiepatroon een negatieve én zeker ook een positieve invloed kan hebben op watervoorraden wereldwijd. Dit verhaal wordt geïllustreerd met concreet lesmateriaal en specifieke werkvormen vanuit systeemdenken waarmee je onmiddellijk aan de slag kan. Je kan ook delen uit deze bundel meenemen en dit in je eigen flow aan je leerlingen overbrengen.

Doelgroep

5de tot 7de jaar ASO-TSO-BSO

Doelstellingen

  • De leerlingen leren een standpunt innemen over een bepaalde stelling rond duurzaamheid.
  • De leerlingen leren het concept van de watervoetafdruk kennen.
  • De leerlingen leren de watervoetafdruk van enkele producten kennen.
  • De leerlingen leren enkele grote waterverbruikers kennen.
  • De leerlingen kunnen inschatten waar veel water gebruikt wordt in productieprocessen.
  • De leerlingen staan stil bij de impact van hun eigen consumptiegedrag.