Ik steun
sluit

WaterWijze school

Themabundel 'De watervoetafdruk van voeding'

Wist je dat voeding in België een grote hap inneemt van onze watervoetafdruk: bijna 50% van onze totale watergebruik gaat naar voeding. Wat is het verband tussen voeding en water? En hoe kunnen we duurzamer omgaan met water via onze voeding? Deze themabundel geeft je leerlingen en jezelf meer achtergrondinformatie over de watervoetafdruk van voeding. Hij kan ingezet worden als bronmateriaal voor jezelf of voor je leerlingen.

Doelgroep

Leerkrachten basisonderwijs en secundair
Leerlingen 3de tot 7de jaar secundair ASO-TSO-BSO

Doelstellingen

  • De leerlingen krijgen inzicht in de watervoetafdruk van voeding.
  • De leerlingen kunnen voorbeelden geven van hoe ze de watervoetafdruk van hun voeding kunnen verminderen.