Ik steun
sluit

Nieuws

Samenwerken voor sociaal-ecologische veerkracht 

Verschillende vertegenwoordigers van internationale organisaties, universiteiten, koepelorganisaties en de Belgische overheid tekenden present op het eerste SECORES-seminarie. (c) Brent De Smedt

BRUSSEL – SECORES is een nieuw partnerschap tussen BOS+, CEBioS, Join For Water, Via Don Bosco, WWF en Uni4Coop, met de steun van de Belgische overheid. Het netwerk wil een systemische kijk op de sociaalecologische uitdagingen van deze tijd bevorderen en lanceerde daartoe een eerste seminarie. 

47% van onze ecosystemen wereldwijd zijn in verval, 25% van alle diersoorten zijn met uitsterven bedreigd, en kwetsbare gemeenschappen wereldwijd hebben het steeds moeilijker om aan hun basisbehoeften zoals drinkbaar water en voedsel te voldoen. De klimaatverandering, een toenemende bevolkingsdruk en grootschalige vervuiling zetten het milieu, de natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit stevig onder druk. We voelen allen de impact, maar het Globale Zuiden wordt disproportioneel getroffen. 

We moeten ons voorbereiden op een veranderende wereld waarin de relatie tussen mens en natuur een nieuw duurzaam evenwicht dient te vinden. Hoe doen we dat? 

SECORES

Om op die vraag mee een antwoord te bieden, lanceerde het netwerk SECORES (Network for Social-Ecological Resilience) haar eerste seminarie op 2 december. 56 vertegenwoordigers van internationale organisaties, universiteiten, koepelorganisaties en de Belgische overheid tekenden present.  

SECORES is een initiatief van zes Belgische internationale organisaties – BOS+, CEBioS, Join For Water, Via Don Bosco, WWF en Uni4Coop – met een gedeelde visie voor een leefbare planeet waarin mens en natuur de nodige veerkracht kunnen opbouwen om zowel met de huidige als toekomstige uitdagingen om te gaan. Organisaties en onderzoekers werken nog te vaak in isolatie of op specifieke problemen waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met de relaties en gevolgen binnen een complex systeem. Er is heel wat potentieel om een systemische benadering te versterken en internationale samenwerking verder op te bouwen. SECORES zal hierop werken via de versterking van het beleid, kennisopbouw en -deling, en de ontwikkeling van synergiën binnen de ontwikkelingssector. 

Het eerste seminarie zorgde voor een gedeeld begrip van sociaalecologische veerkracht onder de deelnemende organisaties. Boeiende uitwisselingen omtrent de uitdagingen en mogelijke oplossingen gaven een eerste indruk van mogelijke benaderingen en toekomstige samenwerkingsverbanden. Voldoende stof voor het netwerk om verder mee aan de slag te gaan. 

SECORES verwelkomt alle geïnteresseerde actoren in de sector. De mooie opkomst voor deze eerste editie toont alvast de interesse in samenwerking en de systemische aanpak van de uitdagingen waar onze planeet en haar inwoners voor staan.  

Wil je als organisatie of instelling meer te weten komen, contacteer gerust vrijblijvend SECORES’ coördinator Johan Slimbrouck via info@secores.org.