Ik steun
sluit

Sinds januari krijgt Join For Water een startsubsidie als omgevingsvereniging in Vlaanderen. Momenteel schrijven we een nieuw dossier om extra middelen te verkrijgen. We toetsen onze gekozen strategieën graag eens af bij onze achterban om ons Vlaams programma ijzersterk te maken.

Interesse om mee je stempel te drukken op onze werking? Kom dan mee nadenken op dinsdag 23 juli!

 

Over de klankbordgroep

In januari 2024 ging het Vlaams programma van Join For Water van start omdat we vanaf toen erkend zijn als omgevingsvereniging door Departement Omgeving. Voor de erkenning schreven we een programma uit waarbij we inzetten op laagdrempelige en natuurgebaseerde oplossingen voor het hergebruik, infiltratie en buffering van regenwater.

In september 2024 dienen we een nieuws dossier in voor extra financieringsmiddelen. Daarom herschrijven we ons programma op basis van de reeds verworven inzichten, ervaringen en kennis.
De focus blijft uiteraard die watervriendelijke ingrepen om van Vlaanderen terug een spons te maken. Hierbij willen we participatieve trajecten aangaan met verschillende actoren (burgers, lokale overheden, middenveld en bedrijven, scholen en jongeren) om tot een integraal waterbeleid te komen.

Aangezien we transparantie en participatie heel belangrijk vinden, willen we dat ook doorvoeren in de verdere ontwikkeling van ons programma. Graag toetsen we onze gekozen strategieën en acties eens af bij een klankbordgroep bestaande uit vrijwilligers.

De klankbordgroep komt samen op dinsdag 23 juli van 18u tot 21u op ons kantoor in Gent (Flamingostraat 36).

 

Wie zoeken we?

We zoeken vrijwilligers die kennis en/of ervaring hebben met een of meerdere van de volgende onderwerpen;

 • Join for Water, onze missie en projecten
 • De watersector in Vlaanderen
 • Technische expertise rond natuurgebaseerde ingrepen, zoals drainage, infiltratie, buffering,
  hergebruik van regenwater en andere vormen van blauwgroene infrastructuur.
 • Lokale beleidsvoering, beleidsontwikkeling en –implementatie
 • (Her-)inrichting van publieke ruimte
 • De non-profit sector en de bijhorende subsidieaanvragen
 • Participatie, inclusie en burgerbetrokkenheid
 • Interdisciplinair denken en stakeholdermanagement
 • Ecologie, milieubeheer, duurzaamheid, klimaatadaptatie en -mitigatie

Wat bieden we aan?

 • De mogelijkheid om je stempel te drukken op onze strategie in Vlaanderen
 • De kans om mee te werken aan een watervriendelijk Vlaanderen
 • Kennismaking met gelijkgezinden
 • Vergoeding van gemaakte onkosten, zoals transport
 • Een gezellige denkavond met eten en een drankje

 

Hoe deelnemen?

Deelnemen aan de klankbordgroep op dinsdag 23 juli van 18u tot 21u kan door je in te schrijven via
vrijwilligers@joinforwater.ngo.