Ik steun
sluit

Nieuws

Maak je school blauwer

(c) Greening Burundi

Burundi – Je hebt ‘groene scholen’, maar wist je dat er ook ‘Blauwe Scholen’ bestaan?

Onder de noemer “Blauwe Scholen” werken onze partners AVEDEC,  ADISCO en Greening Burundi in de gemeente Bubanza en AVEDEC met OAP in Isare, in telkens 8 basisscholen.

Met de aanpak Blauwe School en via Milieuclubs brengen ze de leerlingen praktijken bij om de natuurlijke hulpbronnen duurzaam te beheren. Het concept Écoles Bleues bestaat al sinds 2005, is ontwikkeld door de IRHA (International Rainwater Harvesting Alliance) en is intussen met succes getest in meer dan 60 scholen in 14 landen. Een Blauwe School gaat verder dan in het strikte concept van ‘hygiëne en sanitaire voorzieningen in de schoolomgeving’.  Dat slaat vooral op toegang tot drinkwater, gebruik en beheer van latrines, goede hygiëne…

Bomen planten

Een Blauwe School brengt ook een programma rond milieu-educatie en sensibilisering via een Milieuclub. Dat is een educatief programma rond milieu en duurzame ontwikkeling om jonge scholieren bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering, hen aan te moedigen de biodiversiteit te bewaken, en jongeren goede agro-ecologische praktijken te leren. De jongeren werken bijvoorbeeld mee aan herbebossing en het onderhoud van geplante bomen. Zij zijn immers de volgende generatie actoren op het gebied van duurzame ontwikkeling.

De 16 scholen in totaal hebben zich deze aanpak snel eigen gemaakt en richtten elk een PEACE**-comité op: dat bestaat uit ouders, leerkrachten, overheden, mensen uit de gemeenschap en kinderen. Deze comités nemen het voortouw bij het promoten van goede praktijken op het gebied van milieu, hygiëne en sanitatie, zowel op de school als in hun gemeenschap.

Burundi-Ecole Bleue-c Greening
(c) Greening Burundi

“We hebben het geluk dat we al op jonge leeftijd milieu-educatie krijgen. We hopen dat Greening Burundi dit blijft doen, want we leren veel over bescherming en behoud van het milieu.” (Evaste Niyonyishu – 6e klas Ecole fondamentale II – Bubanza)

“Voor ik iets leerde over milieubescherming, wist ik niet dat het ook dankzij bomen is dat we water en lucht krijgen. Ik blijf me inzetten voor het milieu.” (Annabelle Iteriteka, 3e klas)

 

 

 

* Bekend onder de afkorting HAMS: hygiène et assainissement en milieu scolaire.
** PEACE= Parents Enseignants Autorités Communauté Enfants