Ik steun
sluit

WaterWijze school

Inspiratiebundel 'Creatief denken over duurzaam watergebruik'

Jongeren ondersteunen om zelf tot creatieve oplossingen te komen voor concrete wateruidagingen. Hoe doe je dat? Ontdek het in de deze inspiratiebundel! We dompelen je onder in het creatief denken: aan welke deelvaardigheden kan je werken en met welke methodieken? Welke stappen kan je nemen om het creatief denkproces bij jongeren te stimuleren en begeleiden? We nemen je mee in 6 kant-en-klare templates die we samen met Innowiz ontwikkelden. Ze dagen je leerlingen uit om in een creatieve design sprint oplossingen te bedenken voor de prikkelende uitdaging: ‘Hoe kunnen we onze ouders helpen om de watervoetafdruk van onze lunchbox te verkleinen?’

Doelgroep

  • Leerlingen basisonderwijs vanaf 10 jaar
  • Leerlingen secundair onderwijs

Doelstellingen

  • De leerlingen zijn gemotiveerd om de watervoetafdruk van hun lunchbox te verkleinen.
  • De leerlingen kunnen creatieve oplossingen bedenken bij concrete wateruitdagingen.
  • De leerlingen kunnen onderzoekend, flexibel, gericht en kritisch denken.