Ik steun
sluit
Protos EC

Protos EC draagt bij tot een rechtvaardige samenleving met zijn inspanningen voor participatief, billijk en duurzaam waterbeheer. Protos EC werkt met de gebruikers mechanismen uit die hun rechten waarborgen. De organisatie zet ook acties op om invloed uit te oefenen op het overheidsbeleid. Protos EC beschikt over een sterk netwerk van lokale, nationale en regionale spelers.

Als partner van Join For Water in Ecuador/Peru coördineert Protos EC de activiteiten in beide landen en werkt het specifiek aan capaciteitsopbouw (goed beheer van de watervoorraden), belangenbehartiging en leerprocessen van alle betrokken partijen.

Protos EC ontstond in 2016-2017 toen Join For Water zijn activiteiten in Ecuador stopzette en overdroeg aan de lokale equipe. Collega’s werden partners.

Protos EC heeft een lange ervaring in dienstverlening voor drinkwater en blijft pleiten voor het recht op water voor iedereen.
Protos EC heeft een lange ervaring in dienstverlening voor drinkwater en blijft pleiten voor het recht op water voor iedereen. (c) Protos EC

Opgericht in 2016
Partner van Join For Water sinds 2016
Meer info op Protos Ec – Startpagina | Facebook