Ik steun
sluit

FORED

De ngo FORED – Forum des Engagés pour le Développement Durable – werkt rond de thema’s aanpassing aan de klimaatverandering, bescherming en behoud van de ecosystemen, bevordering van de ecologische landbouw en milieu-educatie. De organisatie is vooral actief in 3 van de 5 bestuurlijke gebieden van Ituri: Mahagi, Irumu en Djugu.

FORED heeft vooral de sociale ontwikkeling van de lokale gemeenschappen voor ogen en wil hen via bescherming van ecosystemen toegang blijven geven tot bijvoorbeeld water, voedsel en andere ecosysteemdiensten.

Concreet vertalen deze ambities zich in: oprichten van lokale structuren die werken aan milieubescherming via bewustmaking; speciale aandacht voor vrouwen, jonge meisjes, inheemse bevolkingsgroepen; netwerking, informatie-uitwisseling en gezamenlijke sociale actie over de gemeenschappen heen; aandacht voor mensenrechten ; bevorderen van geweldloosheid en gendergelijkheid bij het beheer van natuurlijke hulpbronnen; pleitbezorging bij verschillende partners om de nodige financiering te verkrijgen voor  gemeenschapsinitiatieven.

Als partner van Join For Water werkt FORED op al de genoemde aspecten rond rechten, pleitbezorging en goed beheer en ook heel concreet op bijvoorbeeld agro-bosbouw.

 

DR Congo partner FORED boomplantactie
FORED voert actie om bomen te planten: “une femme un arbre”. (c) FORED

 

Opgericht in 2015
Partner van Join For Water sinds 2022