Ik steun
sluit
Partner COSAE DR Congo

COSAE

COSAE – Consortium pour la sauvegarde de l’environnement  – is een ngo gebaseerd in Bunia, Ituri en legt zich toe op voedselzekerheid, bosbeheer, milieubescherming en duurzame ontwikkeling.

Enkele activiteiten:

  • duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, zoals waterbronnen en natte gebieden
  • sanering van vervuilde en aangetaste zones
  • milieu-educatie en concrete vertaling van de milieuwetten voor de inwoners
  • promoten en aanleren van duurzame landbouwtechnieken
  • oprichten van lokale milieucomités

Als partner van Join For Water werkt COSAE met dit type activiteiten aan de bescherming van de zoetwatervoorraden.

 

Partner COSAE DR Congo rijst
COSAE verbouwt ook rijst met de boeren. (c) COSAE

 

Opgericht in 2013
Partner van Join For Water sinds 2022