Ecuador is een van de kleinste landen van Zuid-Amerika en behoort tot de categorie van de middeninkomenslanden. De kloof tussen stedelijk en ruraal gebied inzake toegang tot basisdiensten voor drinkwater lijkt op het eerste zicht te verkleinen: 100% in de stad en 80% op het platteland is aangesloten op een publiek waternet. Maar die cijfers houden geen rekening met de drinkwaterkwaliteit, noch met de continuïteit van de dienstverlening. Join For Water werkt sinds 1997 aan een verbeterde toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen in achtergestelde regio’s, en gaat op zoek naar gepaste beheerstructuren. Ecuador is een van de eerste landen waar het recht op water ingeschreven staat in de grondwet. Join For Water en zijn lokale partners hebben die bepaling behoorlijk beïnvloed.

Toegang tot sanitatie
88%

Hier komt meer uitleg