Met de steun van de Nationale Loterij

Sinds 2017 werkt Join For Water met een vernieuwd programma in Vlaanderen. Project W - Wereldwijs met water werkt aan een verandering van watergebruik en watergedrag in 5 gemeenten (zowel op bestuurlijk vlak, als bij het personeel), en in de scholen in deze gemeenten. Join For Water legt hierbij de link tussen ons watergebruik en de mondiale waterproblematiek.

De hoeveelheid water waarover we beschikken in de wereld is eindig, en door een toenemende consumptie, de bevolkingsaangroei en de klimaatwijziging komen de watervoorraden onder druk. Direct water is het water dat we in Vlaanderen gebruiken om te drinken, te koken, ons te wassen,… én om een product of dienst te produceren. Indirect water is het water dat in een ander land gebruikt wordt om een product of dienst te produceren die we hier gebruiken. Ons consumptiepatroon bepaalt via indirect watergebruik mee de mate waarin de bevolking in ontwikkelingslanden kan beschikken over water.

Gemeenten en scholen zullen een traject afleggen van bewustmaking, concrete acties voor een vermindering van het direct en indirect gebruik en een verankering in het gemeentelijk en schoolbeleid. Middenveldorganisaties en (water-)bedrijven worden betrokken bij deze trajecten, en Join For Water zal ook de inwoners van de gemeenten sensibiliseren over dit thema. Join For Water kan voor deze activiteiten rekenen op de samenwerking met organisaties met complementaire expertise : Ecolife, Djapo, VVSG en VITO / Vlaams Kenniscentrum voor Water. Daarnaast streeft Join For Water een samenwerking na met de drinkwatermaatschappijen die de gemeenten bedienen.

Tegelijk wil Join For Water de ervaringen uit dit programma  en de standpunten rond het recht op drinkwater en sanitaire voorzieningen en rond watergebruik delen met andere wateractoren en beleidsmakers.

Kijk zeker ook op De watervoetafdruk

Werelddag Handen Wassen
Werelddag Handen Wassen - Leuven 2016 © Dries Moorthamers


De voorbije jaren ontwikkelde Join For Water een uitgebreid gamma aan educatief materiaal rond water, voornamelijk voor middelbare scholen, algemene en technische richtingen. Dit materiaal is terug te vinden en te downloaden op Join For Water-educatief.be. De leerkracht kan alles zelf in de klas brengen, dankzij de bijhorende handleidingen. 

In onze pleitbezorging vertrekken we van de mensenrechtenbenadering: het recht op drinkwater en sanitaire voorzieningen, en het recht op duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden.  Enkel eisen op tafel gooien is niet onze stijl: we willen vooral constructief meedenken om tot concrete invulling te komen.  Hierbij is er zowel aandacht voor (grond)wetten, als voor het opzetten van de nodige (staats)structuren en het vinden van de nodige financiën om een recht in de praktijk te brengen.  Die aanpak hanteren we zowel  in de ontwikkelingslanden als in België.  In de landen in ontwikkeling brengen we de geleerde lessen uit de praktijk tot bij de verschillende bestuursniveaus zodat deze inspirerend kunnen zijn voor het invullen van een recht. In België denken we ook mee aan de concrete invulling van het mensenrecht op water en de financiering ervan voor de ontwikkelingslanden. Join For Water pleit daarnaast ook mee voor het vrijmaken van bijkomende en nieuwe fondsen en voor het aanreiken van methoden zodat ontwikkelingslanden zich kunnen verweren tegen en aanpassen aan de gevolgen van de opwarming van de aarde. Join For Water doet dit niet alleen, maar sluit zich aan bij coalities of netwerken. Join For Water zal ook meewerken aan de opvolging door de civiele maatschappij van de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s door België, en meer bepaald van SDG6  rond water.

Op vraag werken we ook aan bewustmaking over verschillende aspecten van de wereldwaterproblematiek. Dat doen we onder meer via mobiele (foto)tentoonstellingen, spreekbeurten en interactieve informatiestanden op evenementen. 

Join For Water zorgt zelf voor korte en langere nieuwsartikels over water, een maandelijkse nieuwsbrief en thematische websites (voordrinkwater.be en allemaalwash.be). Op Wereldwaterdag (22 maart) werken we graag mee aan de organisatie van verschillende activiteiten en op Werelddag Handen Wassen (15 oktober) en Wereld Toilet Dag (19 november) brengt Join For Water de WASH-problematiek (het gebrek aan water, sanitair, hygiëne in landen in ontwikkeling) onder de aandacht.

Nieuws

'Where is the Water?!': game getest en goed bevonden
Na een aantal testfases speelden we zaterdag samen met [ew32] trots de officiële versie van de game 'Where is the Water?!'.
Natural Highs Festival steunt sensibiliseringscampagne Join For Water
Op het Duffelse Natural Highs Festival, dat dit jaar doorgaat op 6 en 7 september, dansen feestvierders voor het goede doel. De organisatie biedt de mogelijkheid aan festivalgangers om hun wisselbekers na afloop te doneren aan ‘Project W – Wereldwijs met Water’, een sensibiliseringscampagne van Join For Water voor duurzaam watergebruik. Na het festival worden ook 3 unieke meubelstukken geveild ten voordele van het project.
Klaar voor het vervolg van Project W in Bierbeek
In Bierbeek start binnenkort het nieuwe schooljaar, en dus pikken we ook de draad weer op van Project W, onze sensibiliserende werking in 6 Vlaamse gemeenten en hun scholen. Tijdens de zomermaanden zijn de scholen uiteraard gesloten, maar toch zaten we bij Join For Water niet stil.