Join us – als bedrijf of organisatie

Water is één van de belangrijkste thema’s van deze tijd. Join For Water is de enige ngo in België die zich voluit focust op water, en alles wat daar bij komt kijken. En focus is nodig: 1 op 10 mensen heeft nog geen toegang tot drinkwater en 1 op 3 mist een eigen toilet. Dankzij de steun van uw organisatie zetten we écht stappen vooruit! Ontdek de verschillende samenwerkingsmogelijkheden in onze brochure.

Een eenmalige gift of een langdurig partnership? Een specifiek project opvolgen? Join For Water steunen door kraantjeswater te drinken of een creatieve fundraisingactie op te zetten? Ons goed doel gebruiken voor klantenbinding? Onze communicatie ondersteunen? De mogelijkheden zijn eindeloos. U ontdekt het allemaal in onze brochure.

Join us!

Marleen Vos (Externe Relaties & Communicatie) maakt je graag wegwijs in de verschillende samenwerkingsmogelijkheden. Je kan haar bereiken via marleen.vos[AT]joinforwater.ngo of op het nummer 09 235 25 17.

Uw bijdrage wordt goed besteed

Uw bijdrage wordt goed besteed. Lees meer over ons financieel beheer.

Bedankt aan onze partners:

Onze sponsors in 2020

Een overzicht van al onze sponsors vindt u in het Jaarverslag 2020 op pagina 30-31.

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen

Provincie Limburg

Provincie Vlaams-Brabant

Stad Gent

Gemeente Bierbeek

Gemeente Berlare

De gemeente Berlare engageerde zich tot een 'waterschap' met de gemeente Rio Verde, wat aansluit bij het algemeen regionaal samenwerkingsakkoord tussen de provincie Oost-Vlaanderen, Join For Water en de lokale NGO CEFODI in de provincie Esmeraldas in Ecuador.

Gemeente Ranst

KBS Elisabeth & Amélie

11.11.11

11.11.11 is de koepel van de Noord-Zuid beweging in Vlaanderen waarvan Join For Water lid is . 11.11.11 wil wegen op het Vlaams, Belgisch en internationaal beleid rond thema’s van duurzame ontwikkeling. De koepel vindt in Join For Water hiervoor een bondgenoot . De koepel steunt ook financieel de Zuidwerking van Join For Water vanuit de opbrengst van de jaarlijkse 11.11.11 campagne.

VPWvO & LNE

Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO) is een platform van actoren uit de Vlaamse Overheid, de publieke (drink-)waterbedrijven, private bedrijven actief in of rond water, de Vlaamse academische en onderzoekswereld, ngo’s en vzw’s. Zij leveren, door samen te werken, een extra bijdrage tot het behalen van de internationale component van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 6 (SDG 6) “Verzeker toegang tot duurzaam water en sanitatie voor iedereen”.

FARYS

Begin 2003 besliste FARYS (vroeger: TMVW) zich te verbinden tot financiële ondersteuning van het Join For Water-drinkwaterprogramma in de Sierra Sur van Ecuador. Vanaf 2008 steunt FARYS bovendien een project van Join For Water voor drinkwater en sanitaire voorzieningen in Oost-Congo, met name in de provincies Noord- en Zuid-Kivu en Orientale (district Ituri).

De Watergroep

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening heeft sinds 2003 een samenwerkingsverband met Join For Water en ondersteunde van 2006 tot 2008 het Join For Water-programma “Waterbeheer in de binnendelta van de Nigerstroom in Mali”. Sinds 2009 steunt De Watergroep het Join For Water programma voor drinkwater in de stad Toamasina in Madagaskar. Daarnaast heeft De Watergroep, mede door facilitatie van Join For Water, een publiek-publiek partnerschap afgesloten met JIRAMA, het staatsbedrijf voor drinkwatervoorziening in stedelijk milieu in Madagaskar. (De Watergroep is sinds 2013 de nieuwe naam van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.)

Antea Group

Antea Group is een internationaal advies- en ingenieursbureau dat in opdracht van overheden, organisaties en bedrijven projecten uitvoert. We zijn actief op het vlak van Bodem, Ruimte, Mobiliteit, Water, Infrastructuur, Civil Engineering, Milieu, Veiligheid en Energie. We hanteren een pragmatische aanpak, waarbij we altijd op maat van de klant werken. Als kwalitatief hoogstaand, modern én zelfbewust adviesbureau wil Antea Group naast de gewone bedrijfsdoelstellingen ook een maatschappelijk resultaat neerzetten. Wij engageren ons dan ook graag, samen met Join For Water, voor de ontwikkeling van duurzame waterbeheerplannen en waterbeheerstools in Oeganda en Mali.

VVSG

Voorzien in drinkwater, omgaan met afvalwatersanering en zorgen voor een degelijk waterbeleid is en blijft een essentiële opdracht van steden en gemeenten. Als openbare besturen staan zij garant voor deze dienstverlening aan de bevolking. Lokale besturen moeten beschikken over de nodige bestuurskracht om deze opdracht waar te maken, hier bij ons en in het zuiden. Daarom scharen wij ons met VVSG als koepelorganisatie van de lokale besturen achter de aanpak van het partnerschap in Benin.

Ondernemers voor Ondernemers

Ondernemers voor Ondernemers wil de dialoog tussen de NGO's en bedrijven stimuleren. Beiden hebben een belangrijke opdracht in de samenleving maar staan nog te dikwijls lijnrecht tegenover elkaar. Onderling overleg en concrete fondsenwerving voor duurzame socio-economische NGO-projecten legt de brug tussen beide werelden.

ecobeton water technologies

Vroeger een betonfabriek, vandaag de dag een technologische onderneming actief in de beton- en de watersector; ecobeton water technologies heeft onmiddellijk affiniteit gevoeld met Join For Water. De directe aanpak, de no-nonsense stijl en de specifieke omschrijving van het gedetailleerde project heeft ons overtuigd in vertrouwen samen te werken om een zinvol en bestaand project voor minder begunstigden rond water te steunen in het kader van ons 100-jarig bestaan.

Aquafin

Aquafin is verantwoordelijk voor de financiering, bouw en exploitatie van de zuiveringsinfrastructuur voor huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen. De Onderzoeksafdeling richt zich onder meer op technieken om het behandelde water verder te zuiveren, zodat het opnieuw kan worden gebruikt voor toepassingen die geen drinkwater vragen. Zuiver water is immers een schaars goed.

Nationale Loterij

De Nationale Loterij ’creëert kansen’ voor projecten die de Millenniumdoelstellingen nastreven. De Nationale Loterij maakt jaarlijks een bedrag van 1 miljoen euro aan subsidies vrij. Zowel een dergelijke opdracht van algemeen nut als de omvang van de subsidiebedragen maken van de Nationale Loterij ontegensprekelijk ‘de grootste mecenas van België’.

Hidrodoe

Hidrodoe, een project van drinkwatermaatschappij Pidpa, biedt via meer dan 80 leuke, interactieve experimenten en weetjes heel veel informatie over water. Hidrodoe wil zo mensen sensibiliseren rond de waarde van water. In een nieuwe exhibit ontdekt de bezoeker van Hidrodoe het belang van water in de strijd tegen armoede, analfabetisme en ziekte in de wereld. Deze exhibit werd ontwikkeld in samenwerking met Join For Water.

Pidpa

In september 2008 stelde Pidpa "Hidroplus" voor. Hiermee wil Pidpa de nodige middelen ter beschikking stellen om ontwikkelingsprojecten rond watervoorziening en sanitatie te ondersteunen. Een jaarlijks budget van 50.000 euro wordt voorzien. Op Wereldwaterdag 2009 werden de eerste projecten bekendgemaakt. Jaarlijks steunt Pida Hidroplus een tweetal Join For Water-projecten.

KrisKras vzw

KrisKras vzw is een landelijke jeugddienst die reizen, weekends en daguitstappen organiseert voor 18 tot 30-jarigen. De KrisKras-visie is op een verantwoorde manier in het gastland op bezoek te gaan. Het reizen zelf gebeurt zo dicht mogelijk bij het dagelijkse leven van de plaatselijke bevolking. KrisKras steunt en bezoekt de Join For Water projecten in Ecuador.

KU Leuven

Internationale samenwerking met het oog op ontwikkeling is een basistaak voor de universiteiten in Vlaanderen. KU Leuven engageert zich hierin door de bijdrage van professoren die actief zijn rond een ontwikkelingsrelevant thema; transfer van expertise rond water is daarom een belangrijke opdracht, gezien het rechtstreekse verband tussen water en ontwikkeling. De samenwerking met Join For Water is complementair vanuit het oogpunt van strategie, waarin KU Leuven zich vooral richt op het uitbouwen van expertise over watertechnologie aan de lokale universiteiten. De samenwerking met Join For Water laat toe om ook meer rechtstreeks bij te dragen aan ontwikkeling.

Nature Solutions

Nature Solutions begeleidt ondernemingen die hun waterbeleid willen optimaliseren. Doorheen de jaren bouwden wij een ruime expertise op rond duurzaam waterbeheer en infrastructuurwerken. Op maat van de behoeften en in functie van de milieu-impact reiken we bestudeerde oplossingen aan. We willen onze kennis en ervaring inzetten om de impact op de klimaatverandering in te perken of te voorkomen. Nature Solutions engageert zich daarom samen met Join For Water voor een programma rond watertoegang en -beheer in de departementen Mono en Couffo in Zuid-Benin.

Universiteit Antwerpen

IMDC

Trevi

ACLVB-CGSLB

Ghent Dredging

Herbosch-Kiere

Gemeente Lebbeke