Sanitaire voorzieningen & hygiëne

Een proper toilet: een probleem voor 1/3 van de wereldbevolking.

Madagaskar © Dieter Telemans
Les handen wassen op school - Madagaskar © Dieter Telemans

Vandaag beschikken nog steeds 2,3 miljard mensen niet over een basisdienst voor sanitaire voorzieningen. Voor één derde van de wereldbevolking is een (eigen) toilet of latrine dus een onbekende luxe. Van die 2,3 miljard mensen doen er bijna 900 miljoen hun behoefte in de openlucht: in bosjes, velden, rivieren of op straat. Dat zet de deur naar ziekteverspreiding wijd open. Vooral kinderen worden ziek of sterven aan banale aandoeningen als diarree of andere ziektes verbonden aan dit gebrek aan hygiëne. Vele meisjes stoppen met school wanneer ze de puberteit bereiken, door het gebrek aan een latrine en privacy.

Wereldwijd wordt het tekort aan sanitaire voorzieningen bovendien nog groter… In 2014 woonde 54% van de wereldbevolking in stedelijk gebied, volgens de Verenigde Naties zal dat 2 op de 3 mensen zijn tegen 2050. De meeste nieuwe stedelingen komen terecht in sloppenwijken zonder toiletten of latrines. De inspanningen rond sanitaire voorzieningen kunnen de tred van de bevolkingsgroei niet bijhouden.

In september 2015 keurden 193 lidstaten van de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) goed. De uitdaging voor de wereld op het gebied van sanitatie staat zwart op wit in de SDG 6: Tegen 2030 komen tot toegang tot gepaste en degelijke sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen en een einde maken aan ontlasting in openlucht. Speciale aandacht moet gaan naar een veilig beheer van de diensten en voorzieningen. Ook werken aan een goede hygiëne is erg belangrijk. Volgens schattingen zou in de Minst Ontwikkelde Landen slechts 27% van de mensen over de mogelijkheid om de handen te wassen met zeep en water beschikken.

Er zullen nog veel geld en andere middelen moeten vrijgemaakt worden als men de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling rond sanitatie en hygiëne wil realiseren.

>> Lees meer over sanitaire voorzieningen & hygiëne.

Follow
us