Samen voor SDG 6

 

De Verenigde Naties hebben 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s) geformuleerd die tegen 2030 moeten bijdragen aan wereldwijde duurzame ontwikkeling. Samen met het verminderen van armoede, honger en ongelijkheid, is toegang tot en duurzaam beheer van drinkwater en sanitatie één van deze 17 centrale doelstellingen, met name SDG 6. 

SDG 6 biedt voor Join For Water het referentiekader waarbinnen we al onze activiteiten uitvoeren rond drinkwater, sanitatie en hygiëne, maar ook met betrekking tot waterkwaliteit, duurzaam watergebruik en bescherming van ecosystemen.

Samen met andere organisaties – Belgische, Europese, internationale – ijveren we bij de verschillende overheden voor een hogere prioriteit en meer middelen voor de realisatie van deze doelstelling. Ze is immers rechtsreeks verbonden met (of zelfs voorwaarde voor het realiseren van) andere SDG’s: honger en armoede aanpakken kan alleen als iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater. Je kan geen gendergelijkheid realiseren als in verschillende delen van de wereld vrouwen en meisjes meerdere uren per dag met water aan het zeulen zijn. Klimaat en water gaan hand in hand…