Publicaties Join For Water

De publicaties met als titel ::: Actie-onderzoek ::: zijn het product van een actie-onderzoek in een bepaald land. Ze zijn enkel in de taal van het land beschikbaar. Deze producten zijn niet altijd een geschreven document, er zijn ook bv. documentaires bij. Van de andere publicaties kan je meestal ook een gedrukte versie bekomen via info [at] joinforwater.ngoDuidelijk titel, taal,  aantal exemplaren en verzendadres vermelden a.u.b.

Plan sectoriel de l’eau pour la Province de l’Ituri

Plan sectoriel de l’eau pour la Province de l’Ituri :
Segment de l’eau potable et de l’hygiène domestique 2019 - 2024

2019 - 128 p. - Frans
Ituri is de eerste provincie in DR Congo die een sectorplan voor ‘drinkwater en de hygiënische omgang met het water in de huishoudens’ kan voorleggen, zoals de nieuwe Congolese Waterwet vraagt. CIDRI, partner van Join For Water, werkte mee aan de inventarisatie van de huidige systemen, en ook allerlei (overheids-)diensten en de beheercomités voor drinkwater hadden een belangrijke inbreng bij de opmaak van het sectorplan.
 Dit plan schetst wel het kader zodat de provinciale overheid de neuzen van alle betrokkenen in dezelfde richting kan doen wijzen en de doeltreffendheid verhoogt. Het is een leidraad voor iedere partij die zich schaart achter de idee dat elke inwoner recht heeft op drinkwater.  
Het sectorplan schetst zo realistisch mogelijk de gewenste situatie voor binnen 5 jaar en de rol van iedereen om de doelstellingen te behalen. 
Zie ook de inventaris.

Inventaire et diagnostic des point et réseaux d’eau en Ituri

Inventaire et diagnostic des point et réseaux d’eau en Ituri

Inventaire et diagnostic des point et réseaux d’eau en Ituri
89 p. - Frans

Capitalisation ACASIA - Mali

Le réseau d’égoûts à faible diamètre (REFAID) - Quartiers Djicoroni Para et Sikoro - Bamako, Mali
2019 - 32 p. Frans

Join For Water a réalisé une étude de capitalisation des expériences sur les Réseaux d’Egouts à Faible Diamètre (REFAID) des quartiers de Sikoro et de Djicoroni-Para du District de Bamako. Cette étude a l’ambition d’évaluer la durabilité financière, sociale et technique de ces deux réseaux ainsi que leur impact environnemental. En plus, elle devrait également permettre d’identifier les forces et les faiblesses de cette technologie dans l’actuel contexte sociopolitique du pays et de sa capitale. Et enfin, de formuler des recommandations pour améliorer l’efficacité de ces systèmes.

(c) Elsevier - Environmental Science & Policy - Volume 106 - April 2020

Kolochilikélan: A digital opportunity for Malian emptying operators to boost their business

Artikel (Engels) over de mobiele app die de dienstverlening van de ruimdienst voor latrines in Bamako (Mali) verbetert.
(c) Elsevier - Environmental Science & Policy - Volume 106 - April 2020
Kolochilikélan: A digital opportunity for Malian emptying operators to boost their business
Fabrizio de Georgio Ferrari Trecate, Céline Jacmain, Harald van der Hoek
Pages 29-35

Link beschikbaar tot 14/03/2020: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901119310482?dgcid=author 

© 2020 This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Sage DR Congo

Eindrapport SAGE - DR Congo

2019 - 16 p. Frans
Het project SAGE - Structure d’Appui à la Gestion de l’Eau had als doel de drinkwatergebruikers sterker te maken en te verenigen om een duurzaam beheer van (de diensten voor) drinkwater mogelijk te maken in de provincie Ituri in DR Congo. Het project liep van april 2015 tot juni 2019. Dit document beschrijft en analyseert het volledige proces van de oprichting van SAGE.
 

2018 Capitalisation Madagascar

Capitalisation Madagascar

Etude finale de capitalisation des expériences de gestion de services d’eau et d’assainissement du programme mené par Protos à Madagascar
2018 - 46 p. - Frans

Boite à outils ACEP

Toolbox voor drinkwatercomités

De drinkwatercomités hebben in Benin hun plaats verworven, maar ze ondervinden nog heel wat problemen, vooral op het gebied van administratie. Join For Water stelde een toolbox samen met hulpmiddelen om hun werk gemakkelijker te structureren en de rechten van de gebruikers te laten gelden.
2019 - 52 p. - français

Poster outils

Poster Nomenclature des outils et les accessoires de la plomberie

Een poster met een overzicht van de meest voorkomende gereedschappen en wisselstukken in de loodgieterij. Voor de techniekers aan de waterpunten en waterkiosken in Benin.

Pagina's

Follow
us